UPOZORNĚNÍ: Dotace na výměnu starých plynových kotlů budou k dispozici od září 2023. Více >
Pro aktuální informace přejděte na novazelenausporam.cz.