Pro aktuální informace přejděte na novazelenausporam.cz.