UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.
Město Ústí nad Labem připravilo celodenní program věnovaný problematice klimatu a udržitelných energií.

V Informačním středisku budou mít zájemci možnost zhlédnout krátké filmy o změnách klimatu, energiích a jiných tématech souvisejících s potřebou ochrany životního prostředí. Muzeum města nabídne přednášku o energetické bezpečnosti. Na Lidickém náměstí bude široké veřejnosti představen Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem, specialisté Státního fondu životního prostředí ČR a Místních akčních skupin představí možnosti dotací na úsporná opatření pro domácnosti.

Program

Lidické náměstí 

11.00 – 17.00

  • Představení akčního plánu pro udržitelnost a klima
  • Program pro děti od Agentury ochrany přírody a krajiny
  • Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light
  • Výstava Energie a civilizace (4. 5. 2023 – 22. 5. 2023)

Informační středisko města Ústí nad Labem

11.00 – 17.00

  • Promítání krátkých filmů o klimatu a energiích

Muzeum města Ústí nad Labem

od 17.00

  • Přednáška o energetické bezpečnosti

Plakát ke stažení