Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Dotační poradenství

Od ledna 2024 poskytují stavební spořitelny dotační poradenství k dotacím z Nové zelené úsporám. Pokud renovaci teprve zvažujete, na pobočkách stavebních spořitelen získáte veškeré informace i rady, jaká úsporná opatření jsou pro váš dům vhodná, jak požádat o dotaci i jaký úvěr můžete k dotaci získat.

Kdo může o výhodný úvěr žádat

Zvýhodněný úvěr je určen příjemcům dotace Oprav dům po babičce na pokrytí rozdílu mezi způsobilými výdaji a poskytnutou dotací. Poskytnutí úvěru není automatické, finanční instituce rozhodnou na základě prověření bonity a úvěruschopnosti žadatele.

Jak vysoký úvěr lze získat

Výše úvěru může dosáhnout až dvojnásobku poskytnutých finančních prostředků, tedy dotace a přiznaných bonusů.

V čem je úvěr výhodnější oproti běžnému komerčnímu úvěru

Co lze z úvěru financovat

Výhodný úvěr je určen na financování energeticky úsporných opatření podpořených dotací Oprav dům po babičce. Na další stavební úpravy, třeba na rekonstrukci koupelny nebo výměnu kuchyně, je možné k výhodnému úvěru čerpat další prostředky úročené běžnou úrokovou sazbou.


Chci výhodný úvěr