Filtrovat dotazy

Zadejte kategorii nebo vyhledejte konkrétní dotaz, který vás zajímá.

Kde a jakým způsobem podám žádost dotaci?
Žádost podáte online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, do kterého se dostanete kliknutím na tlačítko “Podat žádost“ na webu www.novazelenausporam.cz. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (eidentitu), kterou prokážete při vstupu do systému svoji totožnost. Eidentitu budete potřebovat i v případě, kdy za vás žádost o dotaci bude vyplňovat jiná, zplnomocněná osoba (příbuzný či zpracovatel). Podrobný návod, jak si založit eidentitu a podat žádost naleznete na stránce Jak na to. Dále si podle typu opatření, na které žádáte dotaci, připravíte potřebné dokumenty. U zateplení a výstavby se jedná zpravidla o projektovou dokumentaci a energetické hodnocení v podobě průkazu energetické náročnosti (PENB). Díky tomu, že vše probíhá online, nebudete oproti dřívějšku potřebovat například krycí listy technických parametrů, výpis z katastru nemovitostí či výpis z obchodního rejstříku.
Nemám počítač. Mohu vyplnit papírovou žádost a donést ji s dokumenty osobně?
Není to možné, neboť s ohledem na ochranu životního prostředí jsme „papírovou“ formu žádostí již nahradili plně elektronickou formou „přes internet“. Tedy všechny dokumenty oskenujete a žádost podáte kliknutím na tlačítko “Podat žádost“ na webu www.novazelenausporam.cz. Pokud byste si s podáním nevěděli rady, můžete se obrátit na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR (kontakty najdete na této stránce), kde s vámi celý postup osobně projdeme.
Kdo mi poradí, když mi vyplnění žádosti dělá potíže?
Kontaktovat můžete kterékoli krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, kde s vámi postup vyplnění a podání žádosti osobně projdeme. Pro ty, co chtějí s dotací Nová zelená úsporám pouze měnit kotel na vytápění, jsme navíc vyhradili speciální dny a časy pro osobní a telefonické konzultace – časy a kontakty na krajská pracoviště najdete na této stránce. Obrátit se můžete také na bezplatnou informační linku 800 260 500, na které je vám k dispozici od pondělí do pátku v časech od 7:30 do 16:00 hodin.
Jakou mám jistotu, že dotaci skutečně dostanu? Může se stát, že na mě nezbyde?
Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peněz je v programu dostatek a pro vás je navíc blokujeme již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. A pokud zjistíme, že v žádosti něco chybí nebo je potřeba opravit, vždy máte dostatek času na opravu.
Zpracovávám žádost pro jinou osobu. Je nutné při podání žádosti založit vždy nového žadatele o dotaci, nebo mohu podávat žádosti jako zpracovatel na základě plných mocí skutečných žadatelů?
Každý žadatel si musí nejprve zřídit účet v online systému AIS SFŽP ČR prostřednictvím identitaobcana.cz. Práva následně předá zplnomocněné osobě, která musí mít také zřízený účet v AIS SFŽP ČR. Předání může provést dvěma způsoby:
  1. Žadatel vygeneruje kód, který dostane na e-mail a předáa ho zplnomocněné osobě
  2. Žadatel zná e-mail zplnomocněné osoby, který zadá do políčka na svém účtu a odešle žádost o přidání. Zplnomocněné osobě se pak žadatel automaticky objeví v účtu AIS SFŽP ČR.
Žádosti pak podává zplnomocněná osoba ve svém účtu.
Bude nějaká podrobná metodika a případně školení pro zpracovatele, projektanty, energetické specialisty?
Účastníme se, nebo připravujeme ve spolupráci s oborovými organizacemi různé semináře a vzdělávací akce, kde představujeme komplexně náš program a zodpovídáme dotazy účastníků. Jiná speciální školení neprovádíme, není to ani třeba. Veškeré požadavky jsou pro energetické specialisty a projektanty standardní záležitostí. Co se týče metodik, ty potřebné jsou již k dispozici na webové stránce Dokumenty, jiné zatím neplánujeme.
Bude se bonus vztahovat i na nízkopříjmovou domácnost, která si požádá o výměnu starého kotle z kotlíkových dotací rozdělovaných přes kraje a současně zateplí dům? Co pro získání bonusu musím udělat, jak mám postupovat?
Ano, v případě využití kotlíkové dotace rozdělované od roku 2022 přes kraje současně s žádostí na zateplení z programu Nová zelená úsporám dostanete podle míry zateplení bonus až 75 000 Kč. V takovém případě musí zaškrtnout při podání žádosti v programu Nová zelená úsporám příslušný parametr a na konci procesu doložit dokument prokazující výměnu kotle z kotlíkových dotací (např. smlouvu o podpoře s krajským úřadem).
Kde zjistím, jak vysoký bonus můžu získat?
Výše jednotlivých bonusů je uvedena v dokumetech Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy a Závazné pokyny pro žadatele – Bytové domy. Obecně se dá říct, že čím víc opatření uděláte, tím je bonus vyšší. Za každou kombinaci získáváte 10 000 korun u rodinných domů a 20 000 korun u bytových domů. Další bonus získávají žadatelé v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a speciální je bonus v kombinaci s kotlíkovou dotaci, který může být až 75 000 korun.
Co potřebuji k žádosti o výměnu starého kotle z programu Nová zelená úsporám a jak podám žádost?
K žádosti potřebujete doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle a fotodokumentaci ke stávajícímu kotli. U elektrického vytápění stačí doložit pouze fotodokumentaci stávajícího zdroje. Žádost podáte na webu www.novazelenausporam.cz přes tlačítko Podat žádost a postupujete dle návodu na stránce Jak na to. Po výměně kotle je třeba doložit zprávu o instalaci nového zdroje energie do provozu podle vzoru, který je uveden na našem webu, fokodokumentaci nového zdroje, protokol o revizi spalinové cesty v případě spalovacího zdroje, fakturu a doklad o zaplacení.
Existuje nějaký vzor fotodokumentace u výměny starého kotle?
Fotodokumentace je vyžadována pouze u dotací poskytovaných na výměnu nevyhovujícího kotle nižší než 3. emisní třídy za nový zdroj vytápění. V takovém případě doložíte při podání žádosti fotografii původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso a po provedení výměny pak fotografii nově instalovaného zdroje.
Musím doložit ekologickou likvidaci starého kotle nebo si ho mohu ponechat jako záložní zdroj tepla?
Stejně jako tomu bylo v předchozích letech u kotlíkových dotací, musíte nevyhovující zdroj ekologicky zlikvidovat. Nevyhovující kotel na tuhá paliva byste stejně již nemohl v souladu se zákonem o ochraně ovzduší po 1. 9. 2022 provozovat, vystavoval byste se riziku udělení pokuty 50 000 Kč. Výjimkou jsou pouze zdroje na elektřinu, které mohou zůstat jako bivalentní zdroj např. k tepelnému čerpadlu.
Co znamená pojem ekodesign?
Ekodesign je soubor parametrů, které je výrobce či dovozce vybraných typů výrobků povinen splnit při jejich uvedení na jednotný evropský trh. Parametry pro různé typy výrobků jsou definovány jednotlivými Nařízeními Evropské Komise a musí je mj. plnit všechny kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kotle a nově od 1. 1. 2022 také lokální topidla na biomasu. S výjimkou lokálních topidel na biomasu by tak aktuálně na trhu neměl být k dostání výrobek, který parametry ekodesignu nesplňuje.
Pokud chci mít lepší topení, musím mít i zateplený dům? Jaká minimální třída musí být vyznačena na Průkazu energetické náročnosti budovy?
U podpory výměn kotlů nehodnotíme energetickou náročnost domu, tedy pro získání dotace na nový kotel či tepelné čerpadlo není nutné mít dům zateplený nebo jej současně s výměnou zateplovat. Z obecného hlediska, pokud k tomu jsou podmínky, však doporučujeme uvažovat o efektivním zateplení a výměně oken a dveří, jelikož poté bude stačit instalovat nový zdroj s menším výkonem, který je často levnější na pořízení i následný provoz.
Mám starý kotel, ale nemám žádný doklad ani certifikát o energetické třídě. Musím ho také vyměnit a požádat o dotaci?
Pravděpodobně ano. Pokud starý kotel nemá žádný štítek, jedná se ve většině případů o starý nevyhovující kotel, protože kotle vyrobené před platností normy EN 303-5 nebyly dle ní zkoušeny, nemají příslušné certifikáty a automaticky jsou tak považovány za nevyhovující. Můžete se také podívat do dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který byste ze zákona měli mít a kde se informace o typu zdroje uvádí.
Bydlím trvale v rekreačním domě s elektrickými přímotopy. Můžeme požádat o dotaci na jejich výměnu?
Ano, na výměnu elektrického přímotopného vytápění je možné žádat o dotaci. Podmínkou je, že nový zdroj, který podpoříme, je tepelné čerpadlo.
Mám 15 let staré tepelné čerpadlo? Dostanu dotaci na jeho výměnu?
V současné době je podporována výměna těch nejstarších kotlů, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Na výměnu tepelného čerpadla žádat nelze.
Vytápím domek starými litinovými kamny na dřevo. Vztahuje se dotace na výměnu?
Ano, na výměnu lokálního zdroje na pevná paliva je možné získat dotaci. Podmínkou je, aby lokální zdroj byl hlavní zdroj tepla na vytápění domu.
Vytápím krbovými kamny na dřevo? Mohu požádat o dotaci?
Ano, jedná se o lokální zdroj na pevná paliva a je možné na jeho výměnu získat dotaci. Podmínkou je, aby kamna byla hlavní zdroj tepla na vytápění domu.
Máme kotel 1. třídy na dřevo v domku pro rekreaci. Mohu čerpat dotaci?
Ano, na kotel 1. emisní třídy v domě pro rodinnou rekreaci můžete čerpat dotaci. Podmínkou je, abyste měl v domě vy nebo někdo jiný hlášený trvalý pobyt, a to nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti.
Některá opatření bylo dříve možné udělat i svépomocí. Platí to stále, nebo je potřeba zadat vše specializovaným firmám?
Ano, to platí stále. Svépomoc umožňujeme například u zateplení, výstavby, instalací nádrží na dešťovku. Výjimku tvoří montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí instalovat osoba s příslušným osvědčením, a to jak v případě dodatečné instalace do stávajícího domu, tak i v případě novostaveb. Musíte však při rekonstrukci či výstavbě domu i v případě realizace (části) opatření svépomocí zajistit odborný technický dozor.
Chtěli bychom v našem rodinném domě pouze vyměnit okna, dosáhneme na dotaci?
To závisí na velikosti plochy oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Dá se ale říci, že zpravidla ne. Samotnou výměnou oken totiž nelze ve většině případů dosáhnout požadované energetické úspory a bude tak nutné současně s výměnou realizovat další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako je např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou však nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.
Zahrnuje se do výměny oken i montáž vč. bourání a zednické práce?
Ano, pokud jsou práce řešeny dodavatelsky a je možné je doložit fakturami. Do dotace mohou být zahrnuty všechny práce, které souvisí s realizovaným opatřením.
Co je Nová zelená úsporám?
Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Nově pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Program odstartoval v roce 2014 a do roku 2021 jím prošlo více jak 89 tisíc žádostí za 20 miliard korun. Díky tomu patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice. V nové etapě, která začala na podzim 2021, se program rozšířil o podporu energetických úspor u bytových domů po celé České republice a program Dešťovka, který je určen na podporu zachytávání a využívání dešťové vody. Více  
Jaké jsou největší změny v programu oproti minulé podobě do roku 2021?
I když jádro programu Nová zelená úsporám zůstává stejné, přináší další etapa řadu novinek. Těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka, zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou. Došlo i k dalšímu rozšíření podporovaných opatření např. o nabíjecí stanice pro elektromobily či ohřev vody pomocí tepelného čerpadla. U některých podporovaných opatření se pak navýšili jednotkové dotace. Například se zvýšila podpora na zateplení stávajících domů o cca 20 %, podpora na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla. Velmi zajímavou novinkou je systém bonusů. Pokud zkombinujete více úsporných opatření, získáte ke standardní dotaci navíc dalších 10 tisíc korun. Takto si majitelé rodinných domů mohou přijít až na dodatečných 90 tisíc korun a majitelé bytových domů až na 120 tisíc korun. O až 75 tisíc korun si přilepšíte, pokud si zároveň požádáte o výměnu neekologického kotle z kotlíkových dotací a zateplení z programu Nová zelená úsporám. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá online, už tedy nemusíte na poštu či na úřad a vše vyřídíte z pohodlí domova.
Kolik je prostředků v programu? Jsou peníze rozděleny pro jednotlivé kraje nebo oblasti podpory apod.?
Program Nová zelená úsporám je financován z nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility) v rámci Národního plánu obnovy. V prvních letech 2021–2025 je objem prostředků 19 miliard korun. Tato částka není rozdělována mezi kraje, rozděluje se pouze podle požadavku na oblasti opatření. Na renovace a výstavbu rodinných a bytových domů je stanoveno 10 miliard korun, na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla za obnovitelné zdroje energie (OZE) a samostatné instalace OZE 8,5 miliard korun a půl miliardy je připraveno na environmentální vzdělávání a osvětu. Od roku 2026 bude program financován z podílu na výnosu dražeb emisních povolenek (cca 4 miliardy Kč/rok), případně z Modernizačního fondu.
Pro koho je dotační program určen?
Program je určen přímo občanům, majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. Nově mohou žádat také lidé, kteří trvale bydlí v rekreačních objektech, nebo kteří si od developera koupí úsporný rodinný dům nebo bytovou jednotku v bytovém domě. O dotaci mohou tedy žádat nabyvatelé rodinných či bytových domů, dále osoby, které svědčí právo stavby, a společenství vlastníků jednotek bytového domu či pověřený vlastník jednotky.
Na co mohu získat dotaci?
Dotaci můžete získat na snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně. Dotace pro rodinné domy >  Dotace pro bytové domy >
Jak vysokou dotaci dostanu?
Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření a na tom, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření. Příspěvky se pak pohybují od desítek po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun. Pro bližší představu se podívejte do sekce Úspěšné projekty nebo použijte online Dotační kalkulačku pro rodinné domy.
Kolik peněz budu muset pokrýt ze svého?
Dotace je vždy vyplácena zpětně po realizaci opatření. S určitou vstupní investicí tedy musíte počítat. Až 50 % nákladů ale můžete dostat zpět v podobě dotace. Díky nově zavedeným bonusům to může být dokonce až 60 %. Důležité je ale zdůraznit, že realizace úsporných opatření na domě se vám pozitivně promítne i do provozních výdajů za energie, tudíž ve finále ušetříte více.
Kdy se otevře příjem žádostí?
Příjem žádostí je otevřen od 12. října 2021. Podání a celá administrace žádosti probíhá online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, dostanete se do něj přes zelené tlačítko “Podat žádost“.
Kdy bude příjem žádostí ukončen?
Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2025 do 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Upozorňujeme, že do tohoto data se musí také doložit dokumenty k doložení realizace.
Vztahuje se dotační bonus na jakoukoli kombinaci opatření?
Bonusem jsou zvýhodněny pouze vybrané kombinace. Jejich přehled naleznete v Závazných pokynech pro žadatele na stránce Dokumenty.
Mohou o dotaci požádat i bytová družstva? Jak je to v případě firem, které vlastní nemovitosti?
V programu Nová zelená úsporám je pro hlavním měřítkem typ domu a jeho vlastnictví. Pak již nerozlišujeme právní formu žadatele, dotaci tak mohou získat jak bytová družstva a společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu (SVJ), tak i fyzické a právnické osoby (v těchto případech většinou uplatňujeme podmínky veřejné podpory).
Je možné se o dotaci ucházet, i když už mám projekt zrealizovaný?
Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů, což je 1. leden 2021.
Je nutné pro realizaci opatření využít pouze odborníky a dodavatele ze seznamu specialistů?
Ne, seznam slouží pouze pro rychlé vyhledání specialistů, kteří vám mohou být nápomocni při realizaci opatření. Můžete zvolit i jiné (např. pokud s nimi máte dobré předchozí zkušenosti nebo mají pozitivní reference od vašich přátel). V řadě případů může posudek zpracovat i dodavatelská firma.
Kolik let zpětně po realizaci mohu žádat o dotaci?
Datum způsobilosti výdajů je stanoven na 1. ledna 2021. Znamená to, že faktury a další dokumenty, kterými dokládáte realizaci opatření, musí být vystaveny po tomto datu. Žádost si přitom můžete podat po celou dobu trvání programu.
Je nutné mít na všechna opatření projekt od odborné firmy?
Zjednodušený projekt zpracovaný autorizovanou osobou je nutné dokládat pouze v případě projektů na snížení energetické náročnosti stávajících domů (zateplení) a výstavby nového domu (novostavby). Požadovaný je pouze v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Nemusíte se tedy obávat, že po vás budeme požadovat kompletní rozsah dokumentace či dokonce prováděcí dokumentaci stavby. V těchto případech nám projektová dokumentace dává určitou záruku, že vše bude provedeno kvalitně a v souladu s podmínkami programu a i na ni můžete čerpat dotaci. U jednodušších opatření, například výměny zdroje tepla či pořízení systému na zadržování dešťové vody, nám postačí velice jednoduchý popis systému, který vám zpracuje přímo dodavatel.
Jak závazný je seznam výrobků?
Seznam výrobků a technologií není pro žadatele závazný. Pokud výrobky nejsou uvedeny v seznamu, nebo v nich žadatele nechce vybírat, doloží při dokládání realizace dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků. Nové výrobky je možné registrovat na webové stránce Pro odborníky.
Když je mi schválena dotace, za jak dlouho musím projekt dokončit a doložit úřadu dokumenty?
Dotace je schválena až rozhodnutím ministra, které proběhne po doložení realizace projektu. Po podání žádosti probíhá kontrola přijatelnosti, při které se zkontrolují základní požadavky programu, následně je žádost akceptována. Od akceptace máte 2 roky na realizaci opatření a doložení potřebných dokumentů. Výjimkou je podpora novostaveb a všech případných dalších opatření, která se budou realizovat v kombinaci s touto oblastí, kde je termín 3 roky.
Jak doložím, že v rekreačním objektu trvale žiji, aby mi byla uznána dotace?
Doložit tuto skutečnost lze různými způsoby, kterými prokážete, že v objektu máte vy nebo jiná osoba evidován trvalý pobyt. Jedná se o uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu, výpis z registru obyvatel nebo potvrzení obce o evidenci trvalého pobytu v objektu. Doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného nestačí.
Jsme obec a vlastníme rodinný/bytový dům. Můžeme také žádat o dotaci v programu na jeho rekonstrukci?
Ano. Doporučujeme však záměr předem konzultovat s našimi kolegy na krajských pracovištích. Pravděpodobně bude nutno žádat v režimu veřejné podpory a splnit další požadavky vyplývající z platné legislativy.
Je možné získat dotaci na výměnu starého plynového kotle?
V programu Nová zelená úsporám je možné čerpat dotaci na výměnu plynového kotle pouze u bytových domů. A to v případě, že se jedná o výměnu za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn. U rodinných domů výměnu plynových kotlů program nepodporuje.  
Mám starý dům z roku 1880. Chci vyměnit okna a zateplit strop, mohu požádat o dotaci? Jak mám postupovat?
Doporučil bych vám jako první vyhledat energetického specialistu a s ním celý záměr konzultovat. Ten  vám navrhne nejefektivnější řešení a následně vypracuje průkazy energetické náročnosti budovy, které se dokládají k žádosti. Dále budete potřebovat projektanta, který vám připraví projektovou dokumentaci. Pak už můžete podat online žádost o dotaci v našem informačním systému. Pokud si nechcete podat žádost sám, můžete využít služeb specialistů, kteří za vás všechno vyřídí. Seznam odborníků, kteří chtějí spolupracovat na dotačních projektech, máme uvedený na našem webu: Seznam specialistů.
S dotací Nová zelená úsporám jsem v minulých letech postavil rodinný dům, mohu nyní žádat o podporu na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vůz?
Ano, toto opatření je podporováno i samostatně.
Jak se zaokrouhlují parametry, které slouží pro stanovení výše podpory?
Parametry, které slouží pro výpočet výše podpory, jako je součet ploch konstrukcí v m2, objem nádrží v m3, výkony v kW a kapacita v kWh se zaokrouhlují na dvě desetinná místa (setiny) směrem dolů. Např. instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 5,256 kW se zaokrouhlí na 5,25 kW.
Mohu požádat o dotaci na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidlo, i když to vozidlo ještě nemám? Nebo se musím prokázat, že už jsem jeho majitelem?
Dotace se vztahuje na vybudování dobíjecího místa, a tudíž nemusíte dokládat, že příslušný automobil vlastníte nebo budete vlastnit. Jelikož dotace tvoří vždy 50 % z doložených realizačních výdajů, nepředpokládáme, že by si o dotaci žádal někdo, kdo pro dobíjecí stanici nemá využití, protože vždy musí zbytek prostředků doplatit ze svého.
Bude možné podpořit zelenou střechu samostatně bez zateplení či dotace na výstavbu?
Ano, na zelenou střechu lze nově žádat i samostatně.
Rádi bychom na pozemcích našeho bytového domu vysadili několik stromů. Jaké jsou základní podmínky, které musíme splnit, abychom na dotaci dosáhli?
V programu je podporována výsadba listnatých stromů na pozemcích a plochách náležících k bytovým domům. Podmínkou je zejména to, aby se jednalo o veřejnosti přístupné plochy nebo o plochy užívané společně všemi obyvateli domu. O podporu na tuto výsadbu lze žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením. Způsob výsadby doporučujeme provádět v souladu s manuálem sázení stromů. Výsadba stromů je podporována i dalšími dotačními programy Státního fondu Životního prostředí ČR. Doporučujeme proto informovat se o aktuálně otevřených výzvách.
Mohu požádat o dotaci pouze na pořízení nádrže na dešťovou vodu či výměnu kotle nebo je nutné tato opatření s něčím zkombinovat?
V obou případech lze podat žádost bez kombinace s jinými opatřeními. Tato možnost platí nově i pro další typy opatření, která byla dříve podporována pouze v kombinacích, např. zelené střechy. Pokud uvažujete o realizaci více opatření podporovaných v programu Nová zelená úsporám, můžete při podání žádosti na vybrané kombinace získat navíc zajímavý dotační bonus.
Je doporučeno nebo přímo dáno programem, jak velká plocha zeleně u bytového domu má být osázena?
Taková podmínka ani doporučení v programu není. Bylo by těžké toto podmiňovat, často totiž pozemky okolo bytových domů vlastní někdo jiný než samotný bytový dům nebo žadatel.
Bude si muset majitel bytového domu na osázení zeleně vzít zahradního architekta nebo bude moci plochu osázet sám a sám rozhodnout i o složení zeleně?
V rámci podpory u bytových domů podporujeme výsadbu max. 20 listnatých stromů s obvodem kmínku v 1 metru větší než 10 cm. Podmínky programu nestanoví žádné specifické povinnosti žadatele, ovšem doporučujeme záměr výsadby konzultovat s odborníky, aby byly zajištěny předpoklady pro dlouholetý růst takto vysazených dřevin.
Vybudovali jsme před 3 lety jímku na dešťovou vodu. Mohu zpětně požádat o dotaci?
Uznatelnost nákladů je v programu Nová zelená úsporám od 1. 1. 2021. Tedy v tomto případě již není možné na náklady vynaložené před 3 roky přispět.
Je možné žádat v oblasti podpory C – ZDROJE na novostavbu rodinného domu?
Na výměnu zdroje nebo instalaci OZE v této oblasti není možné žádat na opatření realizovaná v průběhu výstavby rodinného domu, ale pouze po dokončení rodinného domu a zapsání do katastru nemovitostí. Mohou nastat dva případy:
  • V případě, že je dům zapsaný v katastru nemovitostí méně než dva roky: je možné podpořit pouze opatření, která nejsou uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) pro stavební řízení (popř. změnu stavby před dokončením, pokud došlo ke změnám s vlivem na energetickou náročnost stavby, což zahrnuje i změnu zdrojů pro vytápění, ohřev vody a případných OZE*). Je to z toho důvodu, že stavebník má zákonnou povinnost opatření uvedená v průkazu zrealizovat a tudíž je není možné podpořit z veřejných prostředků. Pokud tedy např. FV systém v PENBu nefiguruje a realizace (instalace) včetně úhrady systému proběhla až po dokončení rodinného domu (zapsání domu do katastru nemovitostí), je možné takovou FV instalaci podpořit.
  • V případě, že je rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí více než dva roky, považujeme ho za stávající stavbu a pro takovou již předložení PENB nepožadujeme. Je možné podat žádost na jakékoliv opatření při splnění ostatních podmínek dané oblasti podpory. Opatření však musí být realizována a uhrazena až po dvou letech od zapsání rodinného domu do katastru nemovitostí.
  Příklady
  1. Žádost na instalaci FV systému: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena a započítána instalace fotovoltaických panelů s bateriovým úložištěm. Žádost na instalaci fotovoltaického systému není možné podat, protože opatření je součástí PENBu pro stavební řízení.
  2. Žádost na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena instalace tepelného čerpadla, ale stavebník instaloval elektrokotel. Žádost na výměnu za tepelné čerpadlo není možné podat, protože tepelné čerpadlo mělo být instalováno v rámci stavebního řízení.
  3. Žádost na instalaci FV systému: Rodinný dům byl zapsán do katastru nemovitostí před více než dvěma lety. Žádost na instalaci fotovoltaického systému je možné podat bez ohledu na to, jestli je opatření uvedené v PENBu pro stavební řízení. Instalace a fakturace FV systému musí proběhnout až po dvou nebo více letech od dokončení stavby.
*Pokud stavebník některý ze zdrojů uvedených v PENB nerealizuje a v rámci této změny stavby před dokončením nezpracuje nový PENB, kterým by doložil, že bez tohoto zdroje stavba plní požadavky zákona č. 406/2000 Sb. ve znění platném v okamžiku podání žádosti o povolení stavby, dopouští se přestupku proti uvedenému zákonu.