UPOZORNĚNÍ: Program nepodporuje výměny plynových kotlů!

Nejčastější dotazy

Komu je NZÚ light určena?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z řad seniorů a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na dílčí zateplení a renovace nízkopříjmovým domácnostem, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou.

Jak vysokou dotaci dostanu z Nové zelené úsporám?

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření a na tom, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření.

Příspěvky se pak pohybují od desítek po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun. Pro bližší představu se podívejte do sekce Úspěšné projekty nebo použijte online Dotační kalkulačku pro rodinné domy.

Je možné se o dotaci ucházet, i když už mám projekt zrealizovaný?

Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů, což je 1. leden 2021. V případě žádostí podaných v režimu GBER nemůže být žádost podána po realizaci opatření a způsobilost výdajů se počítá až po podání žádosti. Před tímto datem nemůže být projekt zahájen. Za zahájení se považuje odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení.

Je možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle?

Ne, v současné době není možné poskytnout dotaci na výměnu plynového kotle.

Je možné se přihlásit do informačního systému AIS SFŽP ČR prostřednictvím bankovní identity?

V současné době SFŽP ČR nemá možnost využívat bankovní identitu k přihlášení do informačního systému. Probíhají však intenzivní jednání s bankovní asociací o možnosti bankovní identitu využívat. Předpokládáme, že v první polovině roku 2023 bude bankovní identita k dispozici. Již nyní lze bankovní identitu využít k ověření pro přihlášení do Identity občana. Podrobný návod naleznete na stránce Identita občana.

Jakou mám jistotu, že dotaci skutečně dostanu? Může se stát, že na mě nezbyde?

Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peněz je v programu dostatek a pro vás je navíc blokujeme již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. A pokud zjistíme, že v žádosti něco chybí nebo je potřeba opravit, vždy máte dostatek času na opravu.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zeptejte se nás prostřednictvím kontaktního formuláře.