UPOZORNĚNÍ: Program nepodporuje výměny plynových kotlů!

Nejčastější dotazy

Jak vysokou dotaci dostanu?

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření a na tom, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření.

Příspěvky se pak pohybují od desítek po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun. Pro bližší představu se podívejte do sekce Úspěšné projekty nebo použijte online Dotační kalkulačku pro rodinné domy.

Je možné se o dotaci ucházet, i když už mám projekt zrealizovaný?

Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů, což je 1. leden 2021. V případě žádostí podaných v režimu GBER nemůže být žádost podána po realizaci opatření a způsobilost výdajů se počítá až po podání žádosti. Před tímto datem nemůže být projekt zahájen. Za zahájení se považuje odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení.

Jakou mám jistotu, že dotaci skutečně dostanu? Může se stát, že na mě nezbyde?

Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peněz je v programu dostatek a pro vás je navíc blokujeme již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. A pokud zjistíme, že v žádosti něco chybí nebo je potřeba opravit, vždy máte dostatek času na opravu.

Co potřebuji k žádosti o výměnu starého kotle z programu Nová zelená úsporám a jak podám žádost?

K žádosti potřebujete doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle a fotodokumentaci ke stávajícímu kotli. U elektrického vytápění stačí doložit pouze fotodokumentaci stávajícího zdroje. Žádost podáte na tomto webu přes tlačítko Podat žádost v pravém horním rohu a postupujete dle návodu na stránce Jak na to. Po výměně kotle je třeba doložit zprávu o instalaci nového zdroje energie do provozu podle vzoru, který je uveden na našem webu, fokodokumentaci nového zdroje, protokol o revizi spalinové cesty v případě spalovacího zdroje, fakturu a doklad o zaplacení.

Bude se bonus vztahovat i na nízkopříjmovou domácnost, která si požádá o výměnu starého kotle z kotlíkových dotací rozdělovaných přes kraje a současně zateplí dům? Co pro získání bonusu musím udělat, jak mám postupovat?

Ano, v případě využití kotlíkové dotace rozdělované od roku 2022 přes kraje současně s žádostí na zateplení z programu Nová zelená úsporám dostanete podle míry zateplení bonus až 75 000 Kč. V takovém případě musíte zaškrtnout při podání žádosti v programu Nová zelená úsporám příslušný parametr a na konci procesu doložit dokument prokazující výměnu kotle z kotlíkových dotací (např. smlouvu o podpoře s krajským úřadem).