UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.

Nejčastější dotazy

Co je program Oprav dům po babičce?

Nový dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašovaný v rámci programu Nová zelená úsporám. Domácnosti můžou získat až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného domu nebo rekreačního domu a další finanční prostředky na ostatní podporovaná úsporná opatření jako je výměna zdrojů, instalace fotovoltaiky a další. Výhodou je, že celou dotaci obdrží ze 100 % předem. Rodiny s dětmi navíc získají bonus 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě. Zároveň k dotaci budou moci využít zvýhodněný úvěr od bank a stavebních spořitelen, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Co je Nová zelená úsporám?

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu jako jsou akumulace a využívání dešťové a přečištěné odpadní vody, realizace zelených střech apod. . Patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Více

 

Jaký je rozdíl mezi dotací z programu Oprav dům po babičce a dotací ze standardní Nové zelené úsporám?

Hlavní rozdíl je v tom, že v programu Oprav dům po babičce celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou programu Oprav dům po babičce je tzv. rodinný bonus ve 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Naší snahou je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.

Pro koho je dotační program Nová zelená úsporám určen?

Program je určen na renovaci rodinných a bytových domů z celé ČR.  O dotaci mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace a další. Žádat mohou také stavebníci rodinných a bytových domů.

Dostanu dotaci z programu Oprav dům po babičce kromě zateplení i na fotovoltaiku nebo výměnu kotle?

Ano. Zateplení můžete v jedné žádosti zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními vč. fotovoltaiky, výměny zdroje, využití dešťové vody a pod. Na každé opatření pak čerpáte dotaci ve výši limitů podpory, tedy např. FVE až 200 tisíc Kč, tepelné čerpadlo až 140 tisíc atd. a navíc získáte kombinační bonus. Samostatně bez zateplení můžete žádat o podporu v klasické NZÚ, dotace je ve stejné výši a je pak vyplácena ex post (zpětně).

Komu je NZÚ Light určena?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, pro vlastníky bytů a podílů v bytovém družstvu z řad seniorů, invalidních důchodců a lidí pobírajících příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl dům nebo byt či družstevní podíl ve vlastnictví žadatelů. Příjemci starobního důchodu a členové jejich domácnosti mohou vlastnit pouze jedinou nemovitost určenou k bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti. NZÚ Light má přinést prostředky na úsporná opatření pro nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Čerpat mohou prostředky na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří a na instalaci solárního systému na ohřev vody. V případě bytů v bytových domech je možné čerpat pouze na výměnu oken, případně vchodových dveří do exteriéru.

Kolik peněz z NZÚ Light získám a na jaké úpravy je mohu použít?

Dotaci 250 tisíc korun můžete vynaložit na zateplení stavebních konstrukcí a solární ohřev vody. Můžete například zateplit fasádu, střechu, strop pod půdou domu a další konstrukce.  Dále je z této částky možné vyměnit okna a vchodové dveře. Část prostředků můžete využít na instalaci solárního systému na ohřev vody, a to 70 tisíc korun na systém s novým bojlerem nebo 50 tisíc na systém využívající stávající bojler. Je na vás, zda celou částku ve výši 250 tisíc korun využijete na zateplení, nebo renovaci rozšíříte i o úsporný ohřev vody.

Pro opatření většího rozsahu je zpravidla vhodnější podat žádost ve standardním programu Nová zelená úsporám.

Od kdy do kdy je možné o dotace z NZÚ Light žádat?

Elektronický příjem žádostí bude spuštěn 25. června 2024. Žádosti bude možné podávat do 31. 12. 2025 nebo do vyčerpání peněz. V případě rychlého vyčerpání jsme připraveni přidat další finance, aby příjem žádostí mohl kontinuálně pokračovat.

Mám zájem o dotaci z NZÚ Light, ale nemám počítač ani internet, jak si mohu podat žádost, když vyžadujete elektronickou identitu občana?

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, kteří poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Kontakty na poradce v jednotlivých krajích najdete na stránce Poradenství pro NZÚ Light.

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost?

„Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo domácnost pobírá příspěvek na bydlení, nebo přídavek na dítě v den podání žádosti.

Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení resp. přídavku na dítě vám postačí rozhodnutí o přiznání dávky v daném období.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zeptejte se nás prostřednictvím kontaktního formuláře.