UPOZORNĚNÍ: Program nepodporuje výměny plynových kotlů!

Hledat dotazy

Zadejte kategorii nebo vyhledejte konkrétní dotaz, který vás zajímá.

Co je Nová zelená úsporám?

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Nově pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Program odstartoval v roce 2014 a do roku 2021 jím prošlo více jak 89 tisíc žádostí za 20 miliard korun. Díky tomu patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

V nové etapě, která začala na podzim 2021, se program rozšířil o podporu energetických úspor u bytových domů po celé České republice a program Dešťovka, který je určen na podporu zachytávání a využívání dešťové vody. Více

 

Jaké jsou největší změny v programu oproti minulé podobě do roku 2021?

I když jádro programu Nová zelená úsporám zůstává stejné, přináší další etapa řadu novinek. Těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR a sloučení s programem Dešťovka, zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou. Došlo i k dalšímu rozšíření podporovaných opatření např. o nabíjecí stanice pro elektromobily či ohřev vody pomocí tepelného čerpadla. U některých podporovaných opatření se pak navýšili jednotkové dotace. Například se zvýšila podpora na zateplení stávajících domů o cca 20 %, podpora na výstavbu rodinného domu o 50 tisíc korun a finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla.

Velmi zajímavou novinkou je systém bonusů. Pokud zkombinujete více úsporných opatření, získáte ke standardní dotaci navíc dalších 10 tisíc korun. Takto si majitelé rodinných domů mohou přijít až na dodatečných 90 tisíc korun a majitelé bytových domů až na 120 tisíc korun. O až 75 tisíc korun si přilepšíte, pokud si zároveň požádáte o výměnu neekologického kotle z kotlíkových dotací a zateplení z programu Nová zelená úsporám.

Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá online, už tedy nemusíte na poštu či na úřad a vše vyřídíte z pohodlí domova.

Pro koho je dotační program určen?

Program je určen přímo občanům, majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. Nově mohou žádat také lidé, kteří trvale bydlí v rekreačních objektech, nebo kteří si od developera koupí úsporný rodinný dům nebo bytovou jednotku v bytovém domě. O dotaci mohou tedy žádat nabyvatelé rodinných či bytových domů, dále osoby, které svědčí právo stavby, a společenství vlastníků jednotek bytového domu či pověřený vlastník jednotky.

Na co mohu získat dotaci?

Dotaci můžete získat na snižování energetické náročnosti domu (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu kotlů a kamen, environmentálně šetrné způsoby vytápění, přípravu teplé vody, zpětné získávání tepla z odpadní vody a instalaci obnovitelných zdrojů energie a systémů řízeného větrání. Čerpat příspěvek je možné také na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, výstavbu zelených střech a spolu se zateplením také na instalaci stínicí techniky. Nově program podporuje dobíjecí stanice pro elektromobily a u bytových domů i výsadbu komunitní zeleně. Dotace pro rodinné domy >  Dotace pro bytové domy >

Kolik je prostředků v programu? Jsou peníze rozděleny pro jednotlivé kraje nebo oblasti podpory apod.?

Program Nová zelená úsporám je financován z nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility) v rámci Národního plánu obnovy. V prvních letech 2021–2025 je objem prostředků 19 miliard korun. Tato částka není rozdělována mezi kraje, rozděluje se pouze podle požadavku na oblasti opatření. Na renovace a výstavbu rodinných a bytových domů je stanoveno 10 miliard korun, na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla za obnovitelné zdroje energie (OZE) a samostatné instalace OZE 8,5 miliard korun a půl miliardy je připraveno na environmentální vzdělávání a osvětu. Od roku 2026 bude program financován z podílu na výnosu dražeb emisních povolenek (cca 4 miliardy Kč/rok), případně z Modernizačního fondu.

Jak vysokou dotaci dostanu?

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření a na tom, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření.

Příspěvky se pak pohybují od desítek po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun. Pro bližší představu se podívejte do sekce Úspěšné projekty nebo použijte online Dotační kalkulačku pro rodinné domy.

Od kdy do kdy probíhá příjem žádostí?

Příjem žádostí je otevřen od 12. října 2021. Podání a celá administrace žádosti probíhá online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, dostanete se do něj přes zelené tlačítko “Podat žádost“.

Žádosti je možné podávat do 30. června 2025 do 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Upozorňujeme, že do tohoto data je nutné také doložit dokumenty o realizaci projektu.

Kde a jakým způsobem podám žádost dotaci?

Žádost podáte online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, do kterého se dostanete kliknutím na tlačítko “Podat žádost“ na webu www.novazelenausporam.cz. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (identitu občana), kterou prokážete při vstupu do systému svoji totožnost. Identitu budete potřebovat i v případě, kdy za vás žádost o dotaci bude vyplňovat jiná, zplnomocněná osoba (příbuzný či zpracovatel). Podrobný návod, jak získat identitu občana a podat žádost naleznete na stránce Jak na to.

Dále si podle typu opatření, na které žádáte dotaci, připravíte potřebné dokumenty. U zateplení a výstavby se jedná zpravidla o projektovou dokumentaci a energetické hodnocení v podobě průkazu energetické náročnosti (PENB). Díky tomu, že vše probíhá online, nebudete oproti dřívějšku potřebovat například krycí listy technických parametrů, výpis z katastru nemovitostí či výpis z obchodního rejstříku.

Je možné se o dotaci ucházet, i když už mám projekt zrealizovaný?

Ano, žádost můžete podat i po realizaci opatření. Zároveň ale platí, že nelze podpořit opatření, která byla provedena před rozhodným datem pro způsobilost výdajů, což je 1. leden 2021. V případě žádostí podaných v režimu GBER nemůže být žádost podána po realizaci opatření a způsobilost výdajů se počítá až po podání žádosti. Před tímto datem nemůže být projekt zahájen. Za zahájení se považuje odeslání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení.

Kolik peněz budu muset pokrýt ze svého?

Dotace je vždy vyplácena zpětně po realizaci opatření. S určitou vstupní investicí tedy musíte počítat. Až 50 % nákladů ale můžete dostat zpět v podobě dotace. Díky nově zavedeným bonusům to může být dokonce až 60 %. Důležité je ale zdůraznit, že realizace úsporných opatření na domě se vám pozitivně promítne i do provozních výdajů za energie, tudíž ve finále ušetříte více.

Jak se zaokrouhlují parametry, které slouží pro stanovení výše podpory?

Parametry, které slouží pro výpočet výše podpory, jako je součet ploch konstrukcí v m2, objem nádrží v m3, výkony v kW a kapacita v kWh se zaokrouhlují na dvě desetinná místa (setiny) směrem dolů. Např. instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny 5,256 kW se zaokrouhlí na 5,25 kW.

Jak závazný je seznam výrobků?

Seznam výrobků a technologií není závazný. Pokud využijete výrobky, které nejsou uvedeny v seznamu, doložíte při dokládání realizace dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků. Nové výrobky je možné registrovat na webové stránce Pro odborníky.

Musím pro realizaci opatření využít pouze odborníky ze seznamu specialistů?

Ne, seznam slouží pouze pro rychlé vyhledání specialistů z vašeho okolí, kteří vám mohou být nápomocni při realizaci opatření. Můžete zvolit i jiné (např. pokud s nimi máte dobré předchozí zkušenosti nebo mají pozitivní reference od vašich přátel). V řadě případů může posudek zpracovat i dodavatelská firma.

Jakou mám jistotu, že dotaci skutečně dostanu? Může se stát, že na mě nezbyde?

Program je financován způsobem nárokové dotace. To znamená, že pokud si o dotaci požádáte a splníte základní parametry programu, je jisté, že dotaci získáte. Peněz je v programu dostatek a pro vás je navíc blokujeme již v okamžiku doručení žádosti, při správném doložení žádosti tedy nic nebrání jejímu vyplacení. A pokud zjistíme, že v žádosti něco chybí nebo je potřeba opravit, vždy máte dostatek času na opravu.

Nemám počítač. Mohu vyplnit papírovou žádost a donést ji s dokumenty osobně?

Není to možné, neboť s ohledem na ochranu životního prostředí jsme „papírovou“ formu žádostí již nahradili plně elektronickou formou „přes internet“. Tedy všechny dokumenty oskenujete a žádost podáte kliknutím na tlačítko “Podat žádost“ na webu www.novazelenausporam.cz. Pokud byste si s podáním nevěděli rady, můžete se obrátit na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR (kontakty najdete na této stránce), kde s vámi celý postup osobně projdeme.

Kdo mi poradí, když mi vyplnění žádosti dělá potíže?

Kontaktovat můžete kterékoli krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, kde s vámi postup vyplnění a podání žádosti osobně projdeme. Pro ty, co chtějí s dotací Nová zelená úsporám pouze měnit kotel na vytápění, jsme navíc vyhradili speciální dny a časy pro osobní a telefonické konzultace – časy a kontakty na krajská pracoviště najdete na této stránce.

Obrátit se můžete také na bezplatnou informační linku 800 260 500, na které je vám k dispozici od pondělí do pátku v časech od 7:30 do 16:00 hodin.

Když je mi schválena dotace, za jak dlouho musím projekt dokončit a doložit úřadu dokumenty?

Dotace je schválena až rozhodnutím ministra, které proběhne po doložení realizace projektu. Po podání žádosti probíhá kontrola přijatelnosti, při které se zkontrolují základní požadavky programu, následně je žádost akceptována. Od akceptace máte 2 roky na realizaci opatření a doložení potřebných dokumentů. Výjimkou je podpora novostaveb a všech případných dalších opatření, která se budou realizovat v kombinaci s touto oblastí, kde je termín 3 roky.

Kolik let zpětně po realizaci mohu žádat o dotaci?

Datum způsobilosti výdajů je stanoven na 1. ledna 2021. Znamená to, že faktury a další dokumenty, kterými dokládáte realizaci opatření, musí být vystaveny po tomto datu. Žádost si přitom můžete podat po celou dobu trvání programu.

Jak doložím, že v rekreačním objektu trvale žiji, aby mi byla uznána dotace?

Doložit tuto skutečnost lze různými způsoby, kterými prokážete, že v objektu máte vy nebo jiná osoba evidován trvalý pobyt. Jedná se o uvedení trvalého bydliště v občanském průkazu, výpis z registru obyvatel nebo potvrzení obce o evidenci trvalého pobytu v objektu. Doložení dokladů o spotřebě energie či vodného a stočného nestačí.

Co potřebuji k žádosti o výměnu starého kotle z programu Nová zelená úsporám a jak podám žádost?

K žádosti potřebujete doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle a fotodokumentaci ke stávajícímu kotli. U elektrického vytápění stačí doložit pouze fotodokumentaci stávajícího zdroje. Žádost podáte na tomto webu přes tlačítko Podat žádost v pravém horním rohu a postupujete dle návodu na stránce Jak na to. Po výměně kotle je třeba doložit zprávu o instalaci nového zdroje energie do provozu podle vzoru, který je uveden na našem webu, fokodokumentaci nového zdroje, protokol o revizi spalinové cesty v případě spalovacího zdroje, fakturu a doklad o zaplacení.

Existuje nějaký vzor fotodokumentace u výměny starého kotle?

Fotodokumentace je vyžadována pouze u dotací poskytovaných na výměnu nevyhovujícího kotle nižší než 3. emisní třídy za nový zdroj vytápění. V takovém případě doložíte při podání žádosti fotografii původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso a po provedení výměny pak fotografii nově instalovaného zdroje.

Musím doložit ekologickou likvidaci starého kotle nebo si ho mohu ponechat jako záložní zdroj tepla?

Stejně jako tomu bylo v předchozích letech u kotlíkových dotací, musíte nevyhovující zdroj ekologicky zlikvidovat. Výjimkou jsou pouze zdroje na elektřinu, které mohou zůstat jako bivalentní zdroj např. k tepelnému čerpadlu.

Pokud chci mít lepší topení, musím mít i zateplený dům? Jaká minimální třída musí být vyznačena na Průkazu energetické náročnosti budovy?

U podpory výměn kotlů nehodnotíme energetickou náročnost domu, tedy pro získání dotace na nový kotel či tepelné čerpadlo není nutné mít dům zateplený nebo jej současně s výměnou zateplovat. Z obecného hlediska, pokud k tomu jsou podmínky, však doporučujeme uvažovat o efektivním zateplení a výměně oken a dveří, jelikož poté bude stačit instalovat nový zdroj s menším výkonem, který je často levnější na pořízení i následný provoz.

Mám starý kotel, ale nemám žádný doklad ani certifikát o energetické třídě. Musím ho také vyměnit?

Pravděpodobně ano. Pokud starý kotel nemá žádný štítek, jedná se ve většině případů o starý nevyhovující kotel, protože kotle vyrobené před platností normy EN 303-5 nebyly podle ní zkoušeny, nemají příslušné certifikáty a automaticky jsou tak považovány za nevyhovující. Můžete se také podívat do dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který byste ze zákona měli mít a kde se informace o typu zdroje uvádí.

Bydlím trvale v rekreačním domě s elektrickými přímotopy. Mohu požádat o dotaci na jejich výměnu?

Ano, na výměnu elektrického přímotopného vytápění je možné žádat o dotaci. Podmínkou je, že novým zdrojem, který podpoříme, bude tepelné čerpadlo.

Mám 15 let staré tepelné čerpadlo. Dostanu dotaci na jeho výměnu?

V současné době je podporována výměna těch nejstarších kotlů, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Na výměnu tepelného čerpadla žádat nelze.

Máme kotel 1. třídy na dřevo v domku pro rekreaci. Mohu čerpat dotaci?

Ano, na kotel 1. emisní třídy v domě pro rodinnou rekreaci můžete čerpat dotaci. Podmínkou je, abyste měl v domě vy nebo někdo jiný hlášený trvalý pobyt, a to nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti.

Vytápím domek starými litinovými kamny na dřevo. Dostanu dotaci na jeho výměnu?

Ano, na výměnu lokálního zdroje na pevná paliva je možné získat dotaci. Podmínkou je, aby lokální zdroj byl hlavní zdroj tepla na vytápění domu.

Vytápím krbovými kamny na dřevo? Dostanu dotaci na jeho výměnu?

Ano, jedná se o lokální zdroj na pevná paliva a je možné na jeho výměnu získat dotaci. Podmínkou je, aby kamna byla hlavní zdroj tepla na vytápění domu.

Některá opatření bylo dříve možné udělat i svépomocí. Platí to stále, nebo je potřeba zadat vše specializovaným firmám?

Ano, to platí stále. Svépomoc umožňujeme například u zateplení, výstavby, instalací nádrží na dešťovku. Výjimku tvoří montáž obnovitelných zdrojů energie, které musí instalovat osoba s příslušným osvědčením, a to jak v případě dodatečné instalace do stávajícího domu, tak i v případě novostaveb. Musíte však při rekonstrukci či výstavbě domu i v případě realizace (části) opatření svépomocí zajistit odborný technický dozor.

Chtěli bychom v našem rodinném domě pouze vyměnit okna, dosáhneme na dotaci?

To závisí na velikosti plochy oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Dá se ale říci, že zpravidla ne. Samotnou výměnou oken totiž nelze ve většině případů dosáhnout požadované energetické úspory a bude tak nutné současně s výměnou realizovat další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako je např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou však nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.

Zahrnuje se do výměny oken i montáž vč. bourání a zednické práce?

Ano, pokud jsou práce řešeny dodavatelsky a je možné je doložit fakturami. Do dotace mohou být zahrnuty všechny práce, které souvisí s realizovaným opatřením.

Je nutné mít na všechna opatření projekt od odborné firmy?

Zjednodušený projekt zpracovaný autorizovanou osobou je nutné dokládat pouze v případě projektů na snížení energetické náročnosti stávajících domů (zateplení) a výstavby nového domu (novostavby). Požadovaný je pouze v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Nemusíte se tedy obávat, že po vás budeme požadovat kompletní rozsah dokumentace či dokonce prováděcí dokumentaci stavby. V těchto případech nám projektová dokumentace dává určitou záruku, že vše bude provedeno kvalitně a v souladu s podmínkami programu a i na ni můžete čerpat dotaci. U jednodušších opatření, například výměny zdroje tepla či pořízení systému na zadržování dešťové vody, nám postačí velice jednoduchý popis systému, který vám zpracuje přímo dodavatel.

Mohou o dotaci požádat i bytová družstva? Jak je to v případě firem, které vlastní nemovitosti?

V programu Nová zelená úsporám je pro hlavním měřítkem typ domu a jeho vlastnictví. Pak již nerozlišujeme právní formu žadatele, dotaci tak mohou získat jak bytová družstva a společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu (SVJ), tak i fyzické a právnické osoby (v těchto případech většinou uplatňujeme podmínky veřejné podpory).

Zpracovávám žádost pro jinou osobu. Je nutné při podání žádosti založit vždy nového žadatele o dotaci, nebo mohu podávat žádosti jako zpracovatel na základě plných mocí skutečných žadatelů?

Každý žadatel si musí nejprve zřídit účet v online systému AIS SFŽP ČR prostřednictvím identitaobcana.cz. Práva následně předá zplnomocněné osobě, která musí mít také zřízený účet v AIS SFŽP ČR. Předání může provést dvěma způsoby:

  1. Žadatel vygeneruje kód, který dostane na e-mail a předáa ho zplnomocněné osobě
  2. Žadatel zná e-mail zplnomocněné osoby, který zadá do políčka na svém účtu a odešle žádost o přidání. Zplnomocněné osobě se pak žadatel automaticky objeví v účtu AIS SFŽP ČR.

Žádosti pak podává zplnomocněná osoba ve svém účtu.

Bude nějaká podrobná metodika a případně školení pro zpracovatele, projektanty, energetické specialisty?

Účastníme se nebo připravujeme ve spolupráci s oborovými organizacemi různé semináře a vzdělávací akce, kde představujeme komplexně náš program a zodpovídáme dotazy účastníků. Jiná speciální školení neprovádíme, není to ani třeba. Veškeré požadavky jsou pro energetické specialisty a projektanty standardní záležitostí. Co se týče metodik, ty potřebné jsou již k dispozici na webové stránce Dokumenty, jiné zatím neplánujeme.

Vztahuje se dotační bonus na jakoukoli kombinaci opatření?

Bonusem jsou zvýhodněny pouze vybrané kombinace. Jejich přehled naleznete v Závazných pokynech pro žadatele na stránce Dokumenty.

Kde zjistím, jak vysoký bonus můžu získat?

Výše jednotlivých bonusů je uvedena v dokumetech Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy a Závazné pokyny pro žadatele – Bytové domy. Obecně se dá říct, že čím víc opatření uděláte, tím je bonus vyšší. Za každou kombinaci získáváte 10 000 korun u rodinných domů a 20 000 korun u bytových domů. Další bonus získávají žadatelé v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a speciální je bonus v kombinaci s kotlíkovou dotaci, který může být až 75 000 korun.

Bude se bonus vztahovat i na nízkopříjmovou domácnost, která si požádá o výměnu starého kotle z kotlíkových dotací rozdělovaných přes kraje a současně zateplí dům? Co pro získání bonusu musím udělat, jak mám postupovat?

Ano, v případě využití kotlíkové dotace rozdělované od roku 2022 přes kraje současně s žádostí na zateplení z programu Nová zelená úsporám dostanete podle míry zateplení bonus až 75 000 Kč. V takovém případě musíte zaškrtnout při podání žádosti v programu Nová zelená úsporám příslušný parametr a na konci procesu doložit dokument prokazující výměnu kotle z kotlíkových dotací (např. smlouvu o podpoře s krajským úřadem).

Je možné požádat o dotaci na výměnu plynového kotle?

Ne, v současné době není možné poskytnout dotaci na výměnu plynového kotle.

Je možné čerpat dotaci na zateplení i při realizaci svépomocí?

Ano, dotaci lze čerpat při realizaci zateplení svépomocí, a to i zpětně na opatření realizovaná a uhrazená po 1. lednu 2021. K žádosti bude nutné doložit faktury k nákupu materiálu.

Jak správně postupovat při doložení enviromentálních vlastností použitých materiálů?

Enviromentální hodnocení musí být součástí podávané žádosti, protože dle jeho výsledku je stanovena maximální výše dotace. Na webových stránkách NZU je k dispozici výpočtový nástroj. Pro jeho použití je nutno znát některé speciální vlastnosti použitých materiálů, informace by měl poskytnout výrobce.

Z programu Dešťovka mi byla poskytnuta dotace na využití dešťové vody na zalévání. Lze zažádat nyní v programu NZÚ o dotaci na využití odpadní vody na splachování?

Nelze. V tomto konkrétním případě by se jednalo pouze o rozšíření již zadotovaného systému. Vypočtená dotace na takové rozšíření by byla velmi nízká, systém lze upravit na vlastní náklady. V programu NZÚ zároveň obecně platí, že nelze poskytnout dotaci na opatření, která byla již v minulosti dotačně podpořena.

Kde najdu informaci, co znamená u zateplení Dílčí / Základ / Komplex?

Tyto „podoblasti“ názvem vyjadřují obvyklý rozsah zateplení, který je pro splnění podmínek nutné učinit: malý rozsah zateplení (Dílčí), zateplení většiny konstrukcí (Základ) a úplné zateplení všeho (Komplex). Jde však jen o slovní popis, úspory je nutné doložit výpočtem.

Podrobné podmínky ke stažení zde:

 

Je možné čerpat dotace na rodinný dům, ve kterém není nikdo přihlášen k trvalému bydlení?

K žádosti není požadováno doložení trvalého bydliště v řešeném domě (s výjimkou rekreačních objektů využívaných k bydlení). Dům však nesmí být z větší části využíván k účelu, který by byl v rozporu s definicí rodinného domu.

Je možné žádat o dotaci na zateplení střechy a obvodových zdí, jehož součástí bude i výměna oken v patře, když v přízemí jsou okna již vyměněna?

Ano, o dotaci na zateplení lze v tomto případě zažádat. Pro udělení dotace je důležité dosáhnout zlepšení tepelně izolačních vlastností domu. Podrobné podmínky ke stažení zde:

 

Bonus za kombinaci opatření se v žádosti načte automaticky, nebo je nutné ho vyplnit ručně?

Bonus je započten automaticky, před odesláním žádosti doporučujeme všechny položky zkontrolovat.

Je možné uplatnit bonus za kombinaci různých opatření i v případě, že žádám o dotace ve více žádostech?

Ne, bonusy jsou poskytnuty pouze tehdy, je-li kombinace opatření podána na jedné žádosti.

Maximální dotace ve výši 650 000 Kč je konečná i pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj?

Ve zmíněných strukturálně postižených krajích se i maximální výše dotace navyšuje o 10 %.

Je pro poskytnutí dotace nutné využít specialisty, výrobky a technologie uvedené v seznamu na webu NZU?

Můžete využít služeb kohokoliv, kdo má patřičná oprávnění. Stejně tak můžete pracovat s výrobky a technologiemi, které nejsou uvedeny v seznamu doporučených výrobků a technologií, musíte však doložit, že jejich vlastnosti jsou v souladu s podmínkami poskytnutí dotace (např. doložením technického  listu výrobku).

Jak se do systému AIS SFŽP ČR zaregistruje právnická osoba?

Jednatel firmy se zaregistruje jako fyzická osoba přes Identitu Občana. Po jeho registraci lze v žádosti nastavit právnickou osobu pomocí tlačítka Přidat žadatele – jsem statutární zástupce. Systém vyhledá všechny právnické osoby spojené se jménem jednatele a on vybere právnickou osobu, pro kterou žádost podává.

Jaké konkrétní podklady bude nutné doložit v případě žádosti o dotaci na zelenou střechu v případě, že žádám před realizací novostavby?

Po ukončení realizace zelené střechy bude nutné doložit zejména faktury za realizaci a doklad o jejich uhrazení a též doklad prokazující technické vlastnosti podstatné pro posouzení splnění podmínek použitých výrobků a materiálů.

Všechny požadavky najdete zde:

Je možné zažádat o dotaci v programu NZÚ 2021+ na výměnu měniče za hybridní a dodatečnou instalaci baterií u fotovoltaické elektrárny, na kterou již v rámci toho programu byla dotace čerpána?

Není to možné. V programu NZÚ 2021+ obecně platí, že nelze poskytnout dotaci na opatření, která byla již v minulosti dotačně podpořena.

Je možné kombinovat opatření z podoblasti D.4 – dobíjecí stanice pro elektromobily s opatřeními z jiných podoblastí bez omezení?

Opatření z podoblasti D.4 – dobíjecí stanice pro elektromobily lze kombinovat s opatřeními z ostatních podoblastí včetně novostaveb v oblasti B.

Mohou být panely fotovoltaického systému umístěny i na budově s jiným číslem popisným, než je odběrné místo?

Je to možné, je však třeba zdůvodnit, proč nelze panely umístit na budově žadatele a doložit souhlas majitele objektu, na kterém budou panely umístěny, a to po celou dobu udržitelnosti tj. 10 let.

V domě s fotovoltaickou elektrárnou a plynovým vytápěním a ohřevem vody chci vyměnit současný zásobník teplé vody (ohřev plyn) za kombinovaný (v létě ohřev z přebytků FVE, v zimě plyn). Podle dotační kalkulačky by měla být kapacita zásobníku vody 287 l. Je možné pořídit menší zásobník?

Chcete-li využít na ohřev vody FVE, musíte splnit požadavek na velikost zásobníku vody stanovený Závaznými pokyny pro žadatele. Více informací najdete zde.

Co všechno se započítává do plochy zelené střechy?

Pro výpočet podpory zelené střechy se započítává plocha vegetačního souvrství. Tím se rozumí celá skladba, která se použije pro zelenou střechu, nikoliv jen tam, kde jsou vysázené rostliny. Započtou se i chodníčky a filtrační vrstva kačírku, pokud je pod nimi hydroakumulační vrstva, jednoduché prostupy jako vpusti, ventilační komínky apod. Nezapočítávají se střešní okna, světlíky a atiky.

Při rekonstrukci rodinného domu chceme zažádat o dotace na zateplení, fotovoltaiku, tepelné čerpadlo a dešťovku. Potřebujeme vzhledem ke kombinaci opatření jednoho specialistu, nebo nám můžou projekty zpracovat jednotlivé realizační firmy?

V zásadě není nutné, aby celkový projekt zpracovával jeden specialista. V případě, kdy na sebe jednotlivá opatření navazují, jako například využívání přebytků elektřiny pro tepelné čerpadlo, je ale vhodnější, aby projekt na instalaci a propojení FVE a tepelného čerpadla zaštiťoval jeden specialista i kvůli možným reklamacím.

Mám akceptovanou dotaci z minulé výzvy na rekonstrukci a výměnu lokálního zdroje na tuhá paliva za plynový kondenzační kotel. Je možné nainstalovat místo plynového kotle tepelné čerpadlo v rámci již akceptované dotace? Bude výše dotace adekvátně navýšena?

Chcete-li využít dotaci z minulé výzvy, musíte ji realizovat v rozsahu uvedeném v žádosti o dotaci – to znamená nainstalovat plynový kondenzační kotel. Pokud byste chtěli získat dotaci na tepelné čerpadlo, je možné původní žádost stáhnout a zažádat si v novém programu NZÚ 2021+. Je však nutné, aby realizace proběhla po 1. lednu 2021.

Jaké dotace lze čerpat na objekt, vedený jako zemědělská stavba bez čísla popisného, nyní delší dobu nevyužívaného, ve kterém byly kanceláře a byt?

V případě kotlíkových dotací lze podpořit pouze tu část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt a je obývána aspoň jednou osobou 24 měsíců před datem podání žádosti.

Lze využít dotaci na výměnu kotle na tepelné čerpadlo i pro budovu s číslem evidenčním, kterou jsem koupil v prosinci a trvale v ní bydlím, stejně jako předchozí majitel?

O dotace lze žádat i pro rekreační objekty. Pro akceptaci žádosti je ale nutné, aby v budově aspoň jedna osoba měla trvalý pobyt nejméně 24 měsíců před datem podání žádosti.

 

Je možné čerpat dotaci na výměnu starého kotle v podoblasti C1 a zároveň dotaci pro pořízení fotovoltaiky z podoblasti C3?

Kombinace dotace z C1 a C3 je možná. Je ale vyloučeno žádat o dotaci na variantu Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému a současně o dotaci na variantu Fotovoltaika s efektivním využitím tepelného čerpadla, protože žadatel by získal výhodnější podporu na spolupráci tepelného čerpadla s fotovoltaikou dvakrát. Ostatní kombinace jsou možné.

Je možné žádat o dotaci na novostavbu rekreačního objektu?

Na novostavbu rekreačního objektu není možné v rámci programu Nová zelená úsporám čerpat dotaci.

Jak žádat o dotaci v případě, že v bytovém domě je více vchodů s vlastními čísly popisnými?

O dotaci lze žádat samostatně pro každé číslo popisné – část domu se samostatným číslem popisným je považována za samostatný bytový dům.

Je možné získat dotace na pozemní fotovoltaické instalace?

Fotovoltaický systém by měl být umístěn přednostně na střeše. Pokud to není možné, lze ho umístit i na jiných plochách nebo na zemi, ale nesmí to bránit růstu zeleně pod panely – je nutné panely instalovat na vhodné nosné konstrukci.

Je možné využít dotaci na výměnu izolačních skel v stávajícím rámu okna?

Dotaci lze získat na kompletní výměnu celého okna. Výjimkou jsou památkově chráněné objekty, kde lze podporovat i repasi stávajících oken.

Jak doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?

Stačí, když je PENB evidován v databázi ENEX Ministerstva průmyslu a obchodu. Do této databáze přidávají informace energetičtí specialisté, kteří PENB vystavují.

Mohu zadat žádost do AIS, když mám v ENEX evidovaný pouze posudek pro nový stav, a nikoliv posudek pro původní stav?

V databázi ENEX musí být evidován jak posudek původního stavu, tak posudek nového stavu. Bez toho nelze žádost do AIS zadat.

Je možné odpojit bytový dům od centrálního zdroje tepla (CZT) a zažádat o dotace na pořízení jiných zdrojů tepla?

Obecně dotace na odpojení od CZT poskytnout nelze, je to vyloučeno např. zákonem č. 406/2000 o hospodaření energií. Proto ani v programu Nová zelená úsporám není CZT považován za měněný zdroj tepla.

Je možné žádat o dotaci na přestavbu budovy (např. stavby občanského vybavení) na bytový dům předtím, než je na katastru zapsán jako bytový dům?

Ano, žádost lze podat dopředu, i když stavba není vedena na Katastru nemovitostí jako bytový dům. Vyplacení dotace je potom podmíněno změnou statusu budovy na bytový dům.

Je možné omezit výši dotace v případě veřejné podpory?

Ano, omezení se týká režimu GBER (obecné nařízení o blokový výjimkách), netýká se režimu de minimis. V podmínkách programu Nová zelená úsporám je uvedeno, že míra podpory může být omezena právě podmínkami pro veřejnou podporu.

Lze použít SVT kódy na i okna a tepelné izolace?

V novém Seznamu výrobků a technologií již nejsou okna registrována. V rámci zateplení jsou v SVT registrované pouze systémy ETICS.

Bude možné podpořit zelenou střechu samostatně bez zateplení či dotace na výstavbu?

Ano, na zelenou střechu lze nově žádat i samostatně.

Bude si muset majitel bytového domu na osázení zeleně vzít zahradního architekta nebo bude moci plochu osázet sám a sám rozhodnout i o složení zeleně?

V rámci podpory u bytových domů podporujeme výsadbu max. 20 listnatých stromů s obvodem kmínku v 1 metru větší než 10 cm. Podmínky programu nestanoví žádné specifické povinnosti žadatele, ovšem doporučujeme záměr výsadby konzultovat s odborníky, aby byly zajištěny předpoklady pro dlouholetý růst takto vysazených dřevin.

Co znamená pojem ekodesign?

Ekodesign je soubor parametrů, které je výrobce či dovozce vybraných typů výrobků povinen splnit při jejich uvedení na jednotný evropský trh. Parametry pro různé typy výrobků jsou definovány jednotlivými Nařízeními Evropské Komise a musí je mj. plnit všechny kotle na biomasu, tepelná čerpadla, plynové kotle a nově od 1. 1. 2022 také lokální topidla na biomasu. S výjimkou lokálních topidel na biomasu by tak aktuálně na trhu neměl být k dostání výrobek, který parametry ekodesignu nesplňuje.

Je doporučeno nebo přímo dáno programem, jak velká plocha zeleně u bytového domu má být osázena?

Taková podmínka ani doporučení v programu není. Bylo by těžké toto podmiňovat, často totiž pozemky okolo bytových domů vlastní někdo jiný než samotný bytový dům nebo žadatel.

Je možné žádat v oblasti podpory C – ZDROJE na novostavbu rodinného domu?

Na výměnu zdroje nebo instalaci OZE v této oblasti není možné žádat na opatření realizovaná v průběhu výstavby rodinného domu, ale pouze po dokončení rodinného domu a zapsání do katastru nemovitostí. Mohou nastat dva případy:

  • V případě, že je dům zapsaný v katastru nemovitostí méně než dva roky: je možné podpořit pouze opatření, která nejsou uvedena a započítána v průkazu energetické náročnosti budovy (dále „PENB“) pro stavební řízení (popř. změnu stavby před dokončením, pokud došlo ke změnám s vlivem na energetickou náročnost stavby, což zahrnuje i změnu zdrojů pro vytápění, ohřev vody a případných OZE*). Je to z toho důvodu, že stavebník má zákonnou povinnost opatření uvedená v průkazu zrealizovat a tudíž je není možné podpořit z veřejných prostředků. Pokud tedy např. FV systém v PENBu nefiguruje a realizace (instalace) včetně úhrady systému proběhla až po dokončení rodinného domu (zapsání domu do katastru nemovitostí), je možné takovou FV instalaci podpořit.
  • V případě, že je rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí více než dva roky, považujeme ho za stávající stavbu a pro takovou již předložení PENB nepožadujeme. Je možné podat žádost na jakékoliv opatření při splnění ostatních podmínek dané oblasti podpory. Opatření však musí být realizována a uhrazena až po dvou letech od zapsání rodinného domu do katastru nemovitostí.

 

Příklady

  1. Žádost na instalaci FV systému: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena a započítána instalace fotovoltaických panelů s bateriovým úložištěm. Žádost na instalaci fotovoltaického systému není možné podat, protože opatření je součástí PENBu pro stavební řízení.
  2. Žádost na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo: Nový rodinný dům zapsaný v katastru nemovitostí. V PENBu je navržena instalace tepelného čerpadla, ale stavebník instaloval elektrokotel. Žádost na výměnu za tepelné čerpadlo není možné podat, protože tepelné čerpadlo mělo být instalováno v rámci stavebního řízení.
  3. Žádost na instalaci FV systému: Rodinný dům byl zapsán do katastru nemovitostí před více než dvěma lety. Žádost na instalaci fotovoltaického systému je možné podat bez ohledu na to, jestli je opatření uvedené v PENBu pro stavební řízení. Instalace a fakturace FV systému musí proběhnout až po dvou nebo více letech od dokončení stavby.

*Pokud stavebník některý ze zdrojů uvedených v PENB nerealizuje a v rámci této změny stavby před dokončením nezpracuje nový PENB, kterým by doložil, že bez tohoto zdroje stavba plní požadavky zákona č. 406/2000 Sb. ve znění platném v okamžiku podání žádosti o povolení stavby, dopouští se přestupku proti uvedenému zákonu.

Komu konkrétně se žádost o dotaci podává?

Žádosti o dotace se podávají elektronicky na Státní fond životního prostředí České republiky.

Jsme obec a vlastníme rodinný/bytový dům. Můžeme také žádat o dotaci v programu na jeho rekonstrukci?

Ano. Doporučujeme však záměr předem konzultovat s našimi kolegy na krajských pracovištích. Pravděpodobně bude nutno žádat v režimu veřejné podpory a splnit další požadavky vyplývající z platné legislativy.

Jakým způsobem lze žádost podat?

V případě dotací z programu Nová zelená úsporám lze podat žádost výhradně elektronicky. Před podáním žádosti je nutné založit si Identitu Občana, která slouží k autorizaci žádosti.

Může za příjemce vyřídit žádost o dotaci firma provádějící výměnu kotle?

Ano, vyřízením žádosti lze pověřit jakoukoliv jinou osobu. Je však nezbytné, aby se žadatel přihlásil do aplikace pro podávání žádostí a v ní předal oprávnění jiné osobě.

Je výše dotace zastropovaná, nebo lze získat 50 % i z ceny za velmi drahý zdroj?

Výše dotace je zastropovaná, např. dotace na tepelné čerpadlo s ohřevem teplé vody nikdy nepřesáhne 100 000 Kč (110 00 Kč v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji), a to ani v případě, že by pořizovací cena byla násobně vyšší, např. 500 000 Kč.

Mám starý dům z roku 1880. Chci vyměnit okna a zateplit strop, mohu požádat o dotaci? Jak mám postupovat?

Doporučil bych vám jako první vyhledat energetického specialistu a s ním celý záměr konzultovat. Ten  vám navrhne nejefektivnější řešení a následně vypracuje průkazy energetické náročnosti budovy, které se dokládají k žádosti. Dále budete potřebovat projektanta, který vám připraví projektovou dokumentaci. Pak už můžete podat online žádost o dotaci v našem informačním systému. Pokud si nechcete podat žádost sám, můžete využít služeb specialistů, kteří za vás všechno vyřídí. Seznam odborníků, kteří chtějí spolupracovat na dotačních projektech, máme uvedený na našem webu: Seznam specialistů.

Je k podání žádosti potřeba elektronický podpis nebo datová schránka?

Elektronický podpis ani datová schránka nejsou potřebné. K žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR je třeba mít vyřízenou jednu z forem Identity Občana (dříve eIdentita) např. NIA ID, elektronickou občanku s čipem nebo aplikaci pro chytré mobily eGovernment.

Mohu požádat o dotaci na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidlo, i když to vozidlo ještě nemám? Nebo se musím prokázat, že už jsem jeho majitelem?

Dotace se vztahuje na vybudování dobíjecího místa, a tudíž nemusíte dokládat, že příslušný automobil vlastníte nebo budete vlastnit. Jelikož dotace tvoří vždy 50 % z doložených realizačních výdajů, nepředpokládáme, že by si o dotaci žádal někdo, kdo pro dobíjecí stanici nemá využití, protože vždy musí zbytek prostředků doplatit ze svého.

Mohu požádat o dotaci pouze na pořízení nádrže na dešťovou vodu či výměnu kotle nebo je nutné tato opatření s něčím zkombinovat?

V obou případech lze podat žádost bez kombinace s jinými opatřeními. Tato možnost platí nově i pro další typy opatření, která byla dříve podporována pouze v kombinacích, např. zelené střechy. Pokud uvažujete o realizaci více opatření podporovaných v programu Nová zelená úsporám, můžete při podání žádosti na vybrané kombinace získat navíc zajímavý dotační bonus.

V případě, že nemám elektronický podpis ani datovou schránku, bude nutné podpis na žádosti doplnit, nebo podpis nebude třeba?

Ověření u žádostí podávaných přes AIS SFŽP ČR probíhá autorizace žádosti výhradně přes portál Identita občana.

Jak poznám, že můj kotel již nesplňuje předpoklady pro provoz?

Zkontrolujte výrobní štítek kotle, na kterém je uvedena emisní třída. Pokud štítek nenaleznete, zkontrolujte revizní zprávu technika, který vykonal pravidelnou kontrolu kotle, případně kontaktujte specialistu, který kotel instaloval. Kotle nižší než třetí emisní třídy a kotle vyrobené před rokem 2000, u kterých nelze ověřit emisní třídu, zpravidla nesplňují zákonné podmínky provozu a bude nutné je vyměnit.

Jakým způsobem dodám a doložím přílohy k současnému stavu? Je to nutné?

Ano, přílohy jsou vyžadovány při podání žádosti. Dokládají se v elektronickém formuláři žádosti jako nahrání přílohy.

Musím přestat používat starý kotel, když ho používám jen příležitostně a mám jiný hlavní zdroj tepla?

Ano, výhledově nebude možné provozovat žádný kotel nižší než třetí emisní třídy.

Rádi bychom na pozemcích našeho bytového domu vysadili několik stromů. Jaké jsou základní podmínky, které musíme splnit, abychom na dotaci dosáhli?

V programu je podporována výsadba listnatých stromů na pozemcích a plochách náležících k bytovým domům. Podmínkou je zejména to, aby se jednalo o veřejnosti přístupné plochy nebo o plochy užívané společně všemi obyvateli domu. O podporu na tuto výsadbu lze žádat pouze v kombinaci s jiným opatřením. Způsob výsadby doporučujeme provádět v souladu s manuálem sázení stromů. Výsadba stromů je podporována i dalšími dotačními programy Státního fondu Životního prostředí ČR. Doporučujeme proto informovat se o aktuálně otevřených výzvách.

S dotací Nová zelená úsporám jsem v minulých letech postavil rodinný dům, mohu nyní žádat o podporu na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vůz?

Ano, toto opatření je podporováno i samostatně.

Pokud nemám prostředky na pořízení nového zdroje tepla, mohu čerpat dotaci před realizací?

Dotace je vždy vyplacena až poté, co žadatel doloží doklady o realizaci včetně uhrazené faktury. Nízkopříjmové domácnosti ale mohou žádat v kotlíkových dotacích, kde je podpora až 95 %, a navíc zálohově. Více na www.kotlikydotace.cz

Vybudovali jsme před 3 lety jímku na dešťovou vodu. Mohu zpětně požádat o dotaci?

Uznatelnost nákladů je v programu Nová zelená úsporám od 1. 1. 2021. Tedy v tomto případě již není možné na náklady vynaložené před 3 roky přispět.

Musím přestat používat krb či krbovou vložku?

Ne, pro krby a krbové vložky neplatí povinnost výměny, a to ani v případech, kdy mají teplovodní vložku a jsou napojeny na ústřední topení. Přesto je ale výhledově vhodné uvažovat o výměně zdroje vytápění a využít možnost dotační podpory například na pořízení tepelného čerpadla.

Pokud v domě žije společně více rodin, posuzují se příjmy všech členů domácnosti, nebo pouze rodiny vlastníka nemovitosti?

U žádostí z programu Nová zelená úsporám se příjmy domácností ani jejich členů neposuzují a nezkoumají. Žádost o dotaci může podat každý, kdo splňuje podmínky podpory.

Mohu požádat o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva, když mám doma i funkční kotel na plyn?

Ano, je to možné v případě, že kotel může být využíván jako hlavní zdroj vytápění budovy.

Pokud s vlastníkem žije v domě důchodce, je nárok na vyšší dotaci automatický?

U žádostí z programu Nová zelená úsporám se příjmy domácností ani jejich členů neposuzují a nezkoumají. Žádost o dotaci může podat každý, kdo splňuje podmínky podpory.