Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013

Kdo může žádat

 • Vlastníci bytových domů

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na stínicí techniku
 • 50 000 Kč na projekt

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Realizace zelené střechy bude podpořena pouze v kombinací s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 800 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 400 000 Kč na jednu stavbu

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Výměna zdrojů tepla

Dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů
 • Vlastníci bytových jednotek

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

 • 35 000 Kč/b.j. – kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva
 • 35 000 Kč/b.j. – lokální zdroj na biomasu, se samočinnou dodávkou paliva, sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
 • 25 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 40 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění
 • 60 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 15 000 Kč/b.j. – napojení na soustavu zásobování teplem
 • 35 000 Kč/b.j – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Výměna plynového vytápění bude podpořena u bytových domů, splňujících požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci


Dotace na výměnu kotlů pro domácnosti s nižšími příjmy

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
Ilustrační obrázek opatření

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Realizace systému pro využití dešťové a odpadní vody bude podpořena pouze v kombinací s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek

Podporované systémy

 • Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku
 • Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně též pro zálivku
 • Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a dešťové vody jako vody užitkové, případně též pro zálivku

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 15 000 za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
Ilustrační obrázek opatření

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon a další zařízení nezbytná pro jejich provoz

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinací s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 25 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod
 • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Novostavba

Dotace na výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a nákup bytu v novém bytovém domě

Kdo může žádat

 • Stavebník bytového domu
 • Nabyvatel bytové jednotky v novém bytovém domě

Kolik získáte

 • Jednorázovou částku 150 000 Kč za bytovou jednotku
 • Podmínkou je splnění technických parametrů domu s velmi nízkou energetickou náročností

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 13 000 Kč/kW – solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností přitápění
 • 13 000 Kč/kW – solární fotovoltaický ohřev teplé vody
 • 20 000 Kč/kW – tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Rady a tipy


 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.

Ilustrační obrázek opatření

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo stavebníci bytových domů

Kolik získáte

Fixní částku za každou napojenou bytovou jednotku:

 • 35 000 Kč – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 15 000 Kč – fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Dotační bonusy

Finanční prostředky navíc pro žadatele ze znevýhodněných regionů, bonus za kombinaci více opatření a za environmentálně šetrné řešení

Kolik získáte

 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 20 000 Kč za každou kombinaci opatření
 • Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu až 60 000 Kč podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)

Za jakých podmínek získáte bonus

Ilustrační obrázek opatření

Jak na dotaci

Máte zájem o dotaci? Je to lehčí, než si myslíte.
1

Seznámení

Přečtěte si podmínky programu. Zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budete potřebovat.

jak na to
2

Projekt

Vyberte specialistu, který vám pomůže s přípravou či zpracováním projektu.

specialisté
3

Žádost

Dotační žádost podáte a spravujete jednoduše přes webovou stránku.

podat žádost
4

Realizace

Některé práce vám zajistí odborná firma, jiné zvládnete svépomocí. Najděte si odborníka a zvolte vhodné výrobky.

5

Dotace

Pro proplacení dotace předložte dokumenty o provedených pracích.