UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.

Seznam specialistů

Dodáváte odborné služby, stavební, montážní či instalační práce, spojené s podporou z programu Nová zelená úsporám? Zaregistrujte se do nového seznamu specialistů. Zajistíte tak, že žadatelé budou mít váš kontakt ihned při ruce.

Seznam specialistů slouží jako pomůcka žadatelům o dotaci z programu Nová zelená úsporám k nalezení vhodného odborníka ve svém okolí. Registrovat do seznamu se může každý dodavatel, který poskytuje služby související s dotačními projekty programu Nová zelená úsporám. Jako odborník získáte díky seznamu možnost zviditelnit nabídku svých služeb.

Registrace v seznamu je zcela zdarma. SFŽP ČR nevyžaduje žádné speciální dokumenty či osvědčení. Registrací vyjadřujete svůj zájem spolupracovat na dotačním projetku. Současně se zavazujete udržovat svůj profil v Seznamu specialistů aktuální a včasně a adekvátně reagovat na zprávy zasílané prostřednictvím on-line poptávkového formuláře.

Jak na registraci

Nejste registrovaný v předchozím seznamu a chcete se nově zaregistrovat

 1. Jděte na stránku REGISTRACE.
 2. Nastavte vstupní údaje a heslo.
 3. Po registraci vyplňte v novém profilu všechny povinné údaje – v části Kontaktní údaje a Poskytované služby.
 4. Po uložení povinných údajů odešlete profil ke schválení na SFŽP ČR a vyčkejte na potvrzující e-mail o zveřejnění profilu.

Jste registrovaný v předchozím seznamu a chcete aktivovat svůj profil v novém seznamu

 1. Připravte si e-mail, který jste použili pro předchozí registraci, a přejděte na stránku: OBNOVENÍ HESLA.
 2. Doplňte e-mailovou adresu použitou při registraci do předešlého seznamu. Poté si nastavte nové heslo a potvrďte aktivaci účtu.
 3. Po přihlášení do aktivovaného profilu vyplňte všechny povinné údaje – v části Kontaktní údaje a Poskytované služby.
 4. Po uložení povinných údajů odešlete profil ke schválení a vyčkejte na potvrzující e-mail.
 5. Přihlašovací údaje (e-mail a heslo) pro váš účet v předešlém Seznamu specialistů se nezmění.

Máte dotazy k seznamu specialistů?

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle 730 584 069 a na e-mailové adrese: centrum.nzu@sfzp.cz.

Seznam výrobků a technologií

Zaevidujte svůj výrobek do nového seznamu výrobků, materiálů a technologií, které splňují legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a parametry předepsané programem Nová zelená úsporám. Seznam bude platný pro programové období 2021–2030.

Jaké výrobky je možné registrovat

Kotle a lokální zdroje na biomasu, plynové kotle, tepelná čerpadla, ohřívače vody s tepelným čerpadlem, solární kolektory, fotovoltaické moduly, DC/AC střídače pro fotovoltaické systémy, využití tepla z odpadní vody, větrací jednotky se zpětným získáváním tepla a kontaktní zateplovací systémy.

Jaké výrobky seznam neobsahuje

Tepelně izolační materiály, výplně stavebních otvorů, nádrže na dešťovou vodu. Tyto výrobky jsou dostupné na českém trhu již v kvalitě odpovídající požadavkům programu. Žadatelé doloží technické vlastnosti technickým listem výrobku, který má většina výrobců uvedený na webových stránkách.

Proč registrovat výrobek

 • Usnadníte žadatelům výběr – nemusí při závěrečném dokládání prací již dokládat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu.
 • Žadatelé budou mít vaše výrobky „při ruce“ přímo na webu programu.
 • Zviditelníte své výrobky a technologie.
 • Umožníte snadněji vyhledávat a porovnání parametry jednotlivých výrobků.

Máte dotazy k seznamu výrobků?

Obraťte na e-mail sod-svt@sfzp.cz nebo na tyto telefonní linky:

Lenka Davidová

725 110 269

 • Kotle na biomasu, lokální zdroje na biomasu a plynové kotle
 • Tepelná čerpadla, ohřívače vody s tepelným čerpadlem
 • Fotovoltaické měniče
 • Solární termické kolektory

Jindra Fuxová

730 584 069

 • Větrací jednotky
 • Kontaktní zateplovací systémy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Fotovoltaické moduly
 • Solární termické kolektory

Grafický manuál pro použití log

Loga programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light je možné využít pouze k marketingovým účelům (webové stránky, reklamní materiály). Jejich použití musí být vždy v souladu s grafickým manuálem pro použití log NZÚ a NZÚ Light.

Logo SFŽP ČR není povoleno používat k marketingovým ani žádným jiným účelům.