UPOZORNĚNÍ: Program nepodporuje výměny plynových kotlů!

Poradenský servis krajských pracovišť

Pro všechny žadatele

pondělí

středa

pátek

09:00 – 17:00

09:00 – 16:00

10:00 – 12:00

K výměnám starých kotlů

středa

pátek

16:00 – 17:00

09:00 – 10:00

Poradenský servis je určen přednostně pro žadatele, kteří si podání žádosti zajišťují sami, nikoli pro zprostředkovatelské společnosti.

budova

Korespondenční adresa

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

www.sfzp.cz