UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí o dotace je otevřen. Nově podporujeme i výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Nejčastější dotazy

Prvotní výzva NZÚ Light končí, nebo poběží souběžně s novou výzvou NZÚ Light 2023?

U první výzvy NZU Light byl příjem žádostí ukončen a od 2. května 2023 se mohou žádosti podávat už jen do NZÚ Light 2023.

Co je program Oprav dům po babičce?

Nový dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašovaný v rámci programu Nová zelená úsporám. Domácnosti budou moci získat až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného domu nebo rekreačního domu (bez podmínky trvalého bydliště 24 měsíců před podáním žádosti), nebo na stavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu. Výhodou bude, že celou dotaci obdrží ze 100 % předem. Zároveň k dotaci budou moci využít zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Co je Nová zelená úsporám?

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu. Patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Více

 

Jaký je rozdíl oproti standardní Nové zelené úsporám?

Hlavní rozdíl je v tom, že celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou je tzv. rodinný bonus ve 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Naší snahou je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.

Pro koho je dotační program Nová zelená úsporám určen?

Program je určen majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR.  O dotaci mohou tedy žádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace…

Dostanu dotaci z programu Oprav dům po babičce kromě zateplení i na fotovoltaiku nebo výměnu kotle?

Ano. Zateplení můžete v jedné žádosti zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními vč. fotovoltaiky, výměny zdroje, využití dešťové vody a pod. Na každé opatření pak čerpáte dotaci ve výši limitů podpory, tedy např. FVE až 200 tisíc Kč, tepelné čerpadlo až 140 tisíc atd. a navíc získáte kombinační bonus. Samostatně bez zateplení můžete žádat o podporu v klasické NZÚ, dotace je ve stejné výši a je pak vyplácena ex post (zpětně).

Komu je NZÚ Light určena?

Program je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení z řad seniorů, invalidních důchodců a lidí pobírajících dávky na bydlení. Podmínkou je, aby v době podání žádosti byl rodinný dům ve vlastnictví žadatelů a ti v něm měli současně trvalý pobyt, a to déle než od 12. září 2022. NZÚ Light má přinést prostředky na úsporná opatření pro nízkopříjmové domácnosti, které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou. Čerpat mohou prostředky na dílčí zateplení a na instalaci solárního systému na ohřev vody.

Kolik peněz z NZÚ Light získám a na jaké úpravy je mohu použít?

Peníze můžete vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Můžete například zateplit fasádu, střechu anebo strop pod půdou domu. Stát vám přispěje i na výměnu oken a vchodových dveří. Můžete vyměnit jen některá okna, nebo zvolit více různých opatření, tak abyste nabízené finanční prostředky maximálně využili k renovaci obydlí. Od května 2023 je nabídka rozšířena o podporu solárních systémů na ohřev vody ve výši 90 tisíc korun. Na jeden rodinný dům takto můžete získat až 240 tisíc korun.

Pro opatření většího rozsahu je zpravidla vhodnější podat žádost ve standardním programu Nová zelená úsporám.

Od kdy do kdy je možné o dotace z NZÚ Light žádat?

Elektronický příjem žádostí je spuštěn od 9. 1. 2023. Požádat o dotaci je ale možné na opatření realizovaná po 12. 9. 2022.

Příjem žádostí probíhá do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání peněz. V případě rychlého vyčerpání jsme připraveni přidat další finance, aby příjem žádostí mohl kontinuálně pokračovat.

Mám zájem o dotaci z NZÚ Light, ale nemám počítač ani internet, jak si mohu podat žádost, když vyžadujete elektronickou identitu občana?

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, kteří poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Kontakty na poradce v jednotlivých krajích najdete na stránce Poradenství pro NZÚ Light.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zeptejte se nás prostřednictvím kontaktního formuláře.