Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Nejčastější dotazy

Co je program Oprav dům po babičce?

Nový dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vyhlašovaný v rámci programu Nová zelená úsporám. Domácnosti můžou získat až 1 milion korun na komplexní zateplení rodinného domu nebo rekreačního domu a další finanční prostředky na ostatní podporovaná úsporná opatření jako je výměna zdrojů, instalace fotovoltaiky a další. Výhodou je, že celou dotaci obdrží ze 100 % předem. Rodiny s dětmi navíc získají bonus 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě. Zároveň k dotaci budou moci využít zvýhodněný úvěr od bank a stavebních spořitelen, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Co je Nová zelená úsporám?

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) se zaměřuje se na podporu energeticky úsporných opatření v rodinných a bytových domech – od zateplení přes obnovitelné zdroje energie až po pasivní výstavbu. Pokrývá i adaptační opatření reagující na změnu klimatu jako jsou akumulace a využívání dešťové a přečištěné odpadní vody, realizace zelených střech apod. . Patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům v České republice.

Více

 

Jaký je rozdíl mezi dotací z programu Oprav dům po babičce a dotací ze standardní Nové zelené úsporám?

Hlavní rozdíl je v tom, že v programu Oprav dům po babičce celou částku dotace obdržíte předem. Ve standardním programu NZÚ je dotace proplácena zpětně. Další výhodou programu Oprav dům po babičce je tzv. rodinný bonus ve 50 tisíc korun na každé nezletilé dítě žadatele. Na pokrytí rozdílu mezi dotací a zbytkem způsobilých výdajů máte možnost požádat u vybraných stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Naší snahou je motivovat domácnosti k realizaci kvalitního zateplení a současně přispět k využití stávajících neúsporných budov namísto rozšiřování další výstavby do volné krajiny.

Pro koho je dotační program Nová zelená úsporám určen?

Program je určen na renovaci rodinných a bytových domů z celé ČR.  O dotaci mohou žádat vlastníci stávajících rodinných domů a rekreačních objektů užívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ a bytová družstva, obce, školy, nadace, veřejná správa, příspěvkové organizace a další. Žádat mohou také stavebníci rodinných a bytových domů.

Dostanu dotaci z programu Oprav dům po babičce kromě zateplení i na fotovoltaiku nebo výměnu kotle?

Ano. Zateplení můžete v jedné žádosti zkombinovat i s dalšími úspornými opatřeními vč. fotovoltaiky, výměny zdroje, využití dešťové vody a pod. Na každé opatření pak čerpáte dotaci ve výši limitů podpory, tedy např. FVE až 200 tisíc Kč, tepelné čerpadlo až 140 tisíc atd. a navíc získáte kombinační bonus. Samostatně bez zateplení můžete žádat o podporu v klasické NZÚ, dotace je ve stejné výši a je pak vyplácena ex post (zpětně).

Komu je NZÚ Light určena?

Dotace NZÚ Light je určena vlastníků a spoluvlastníků rodinných domů, staveb pro rodinou rekreaci využívaných k trvalému bydlení, bytů v bytových domech nebo členům bytového družstva s právem užívání bytu.
Žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o podporu pobírají starobní důchod nebo pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti, nebo o přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem. Starobní důchodci nesmí vlastnit další stavbu pro bydlení nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo členský podíl v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání bytu. V domácnosti může dále žít osoba pečující o člena žadatelovy domácnosti, nebo nezletilé dítě, nebo student denního studia do 26 let, nebo osoba, které byl přidělen status uprchlíka.
Pro doložení důchodu postačí aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání. K doložení příspěvku na bydlení vám postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období. K doložení přídavku na dítě vám postačí rozhodnutí o přiznání přídavků na dítě v daném období.

Kolik peněz z NZÚ Light získám a na jaké úpravy je mohu použít?

Dotaci 250 000 Kč můžete vynaložit zejména na renovace menšího rozsahu. Můžete např. zateplit fasádu, střechu, strop pod nevytápěnou půdou, strop obytného podkroví, strop nad nevytápěným sklepem, podlahu na terénu. Z této částky je možné financovat výměnu oken a vchodových dveří. Můžete vyměnit jen některá okna, nebo zvolit více různých opatření, tak abyste nabízené finanční prostředky maximálně využili k renovaci obydlí. Část prostředků můžete využít na pořízení solárních systémů na ohřev vody ve výši 70 tisíc korun v případě pořízení nového bojleru, při využití stávajícího bojleru je podpora 50 tisíc korun. Na jeden rodinný dům takto můžete získat až 250 tisíc korun.
Pro opatření většího rozsahu je zpravidla vhodnější podat žádost ve standardním programu Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce.

Od kdy a jakým způsobem lze podat žádost v Nové zelené úsporám Light?

Příjem žádostí v aktuální výzvě programu NZU Light je otevřen od 25. 6. 2024. Podání a celá administrace žádosti probíhá pouze elektronicky – online přes Agendový informační systém SFŽP ČR. Podání žádosti Vám bezplatně pomohou připravit do programu zapojená střediska EKIS nebo MAS. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (identitu občana) nebo bankovní identitu, kterou prokážete při vstupu do systému svoji totožnost. Identitu budete potřebovat i v případě, kdy za vás žádost o dotaci budou vyplňovat pracovníci střediska EKIS nebo MAS či jiná, zplnomocněná osoba (příbuzný či zpracovatel žádosti). Podrobný návod, jak získat identitu občana nebo bankovní identitu naleznete na webové stránce Identita občana. Elektronický podpis ani datová schránka nejsou potřebné.

Mám zájem o dotaci z NZÚ Light, ale nemám počítač ani internet, jak si mohu podat žádost, když vyžadujete elektronickou identitu občana?

Pokud máte možnost, řekněte si o pomoc v nejbližší rodině. Obrátit se můžete na zástupce Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS, kteří poradí, jaká opatření jsou ve vašem domě vhodná a pomohou s celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. Kontakty na poradce v jednotlivých krajích najdete na stránce Poradenství pro NZÚ Light.

Jak doložím, že splňuji nízkopříjmovost?

„Nízkopříjmovost“ pro potřeby NZÚ Light znamená, že všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod třetího stupně, nebo domácnost pobírá příspěvek na bydlení, nebo přídavek na dítě v den podání žádosti.

Pro doložení důchodu vám bude stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůžete dohledat, potvrzení o pobírání důchodu vám vystaví každá pobočka OSSZ na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení resp. přídavku na dítě vám postačí rozhodnutí o přiznání dávky v daném období.

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Zeptejte se nás prostřednictvím kontaktního formuláře.