Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

Zateplení

Dotace na zateplení fasády, střechy, stropu pod nevytápěnou půdou, podlahy a ostatních konstrukcí.

Kolik získáte

 • 1 500 Kč /m2 na zateplení fasády, střechy, stropu pod nevytápěnou půdou a ostatních konstrukcí
 • 2 000 Kč /m2 na zateplení podlahy a svislých konstrukcí v kontaktu se zeminou
 • 5 500 Kč /m2 na výměnu oken
 • 5 500 Kč /m2 na výměnu vchodových dveří

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele pobírá příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti nevlastní žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.

Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light – kontakty najdete na této stránce

 • Zodpoví vaše dotazy
 • Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
 • Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

Jak požádáte o dotaci

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele.

Rady a tipy

Ilustrační obrázek opatření

Výměna oken

Dotace na výměnu oken v rodinných domech a bytech.

Kolik získáte

 • 5 500 Kč /m2 na výměnu oken

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
 • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
 • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Podpora výměny oken je poskytována v rámci dotace na zateplení.

Výměnu oken v bytě lze realizovat se souhlasem ostatních členů SVJ nebo bytového družstva v případě, že v 75 % bytů bytového domu byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením. V tomto manuálu si můžete ověřit, zda je podpora výměny oken ve vašem bytě možná.

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele pobírá příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti nevlastní žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.

Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light – kontakty najdete na této stránce

 • Zodpoví vaše dotazy
 • Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
 • Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

Jak požádáte o dotaci

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele.

Rady a tipy

Ilustrační obrázek opatření

Výměna vchodových dveří

Dotace na výměnu vchodových dveří v rodinných domech a bytech.

Kolik získáte

 • 5 500 Kč /m2 na výměnu vchodových dveří rodinného domu
 • 5 500 Kč /m2 na výměnu dveří bytu vedoucích do exteriéru (např. na pavlač)

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
 • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
 • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Podpora výměny vchodových dveří je poskytována v rámci dotace na zateplení.

Výměnu dveří v bytě lze realizovat se souhlasem ostatních členů SVJ nebo bytového družstva v případě, že v 75 % bytů bytového domu byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením.

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele pobírá příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti nevlastní žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.

Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light – kontakty najdete na této stránce

 • Zodpoví vaše dotazy
 • Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
 • Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

Jak požádáte o dotaci

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele.

Rady a tipy

Ilustrační obrázek opatření

Solární ohřev vody

Dotace na termický nebo fotovoltaický ohřev vody s využitím stávajícího bojleru nebo s novým bojlerem.

Kolik získáte

 • 50 000 na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler
 • 70 000 na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem
 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele pobírá příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti nevlastní žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.

Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light – kontakty najdete na této stránce

 • Zodpoví vaše dotazy
 • Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
 • Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

Jak požádáte o dotaci

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele.

UPOZORNĚNÍ! Montáž systému musí provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Rady a tipy

 • Máte otázky k získání dotace a úsporným opatřením? Odpovědi najdete v sekci Časté dotazy.
 • Pro bezplatnou pomoc s vyřízením dotace se obraťte na odborníky z Poradenství NZÚ Light.
 • Podrobné pokyny, jak postupovat při podání žádosti v systému AIS SFŽP ČR najdete na stránce Návody pro práci v systému AIS SFŽP ČR.
 • Všechny potřebné dokumenty a formuláře najdete v sekci Dokumenty pro NZÚ Light.
 • Zajímá Vás, jak ještě více snížit spotřebu energií? Inspirujte se na stránce Zkrotíme energie.
 • Máte specifické dotazy? Využijte náš kontaktní formulář.
 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek

Ilustrační obrázek opatření