UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

Optimální zateplení

Zálohová dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky

 • Dotace se vztahuje na komplexní doporučené zateplení. Pokud chcete realizovat pouze dílčí zateplení, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.
 • Dotaci lze čerpat i na opatření realizovaná na stavbě nového rodinného domu umístěného na místě původní, žadatelem odstraněné, budovy určené pro trvalé bydlení.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů – až 1 milion korun
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • Dotaci můžete čerpat zálohově
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Podpořeny budou realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023
 • K dotaci bude možné získat od března 2024 výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

money-bag

30 000 – 1 000 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné…

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete realizovat výměnu zdrojů tepla samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění- 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
money-bag

45 000 – 140 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Fotovoltaické systémy

Zálohová dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete instalovat fotovoltaiku samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč
 • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
money-bag

60 000 – 200 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Příprava teplé vody, solární ohřev

Zálohová dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete realizovat výměnu zdrojů tepla samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.


Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000
 • Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci


Rady a tipy


 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
money-bag

45 000 – 60 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Řízené větrání s rekuperací

Zálohová dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na systémy řízeného větrání pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete instalovat systémy řízeného větrání samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

money-bag

105 000 – 105 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Využití tepla z odpadní vody

Zálohová dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na využití tepla z odpadní vody pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete toto opatření realizovat samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 50 000 Kč
 • Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5 000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

money-bag

5 000 – 50 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Zelená střecha

Zálohová dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na vybudování zelené střechy pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete realizovat zelenou střechu v kombinaci s jinými opatřeními, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 800–1000 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • Maximální výše podpory na podporovanou stavbu je 100 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

money-bag

800 – 100 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Zálohová dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou.

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na využití dešťové a odpadní vody pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete realizovat Dešťovku v kombinaci s jinými opatřeními, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

 • Dešťová voda pro zálivku zahrady – až 55 000 Kč
 • Dešťová voda využívaná jako užitková (pro splachování) i pro zálivku – až 65 000 Kč
 • Odpadní (šedá) voda v kombinaci s dešťovou vodou jako užitková i pro zálivku – až 105 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

money-bag

27 000 – 105 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz

Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na ekomobilitu pouze v kombinaci se zateplením.

Pokud chcete realizovat dobíjecí stanici v kombinaci s jinými opatřeními, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu
 • Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
 • Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
 • Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte

 • instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

money-bag

15 000 – 15 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Dotační bonusy

Bonusy jsou určeny pro žadatele s nezletilými dětmi, pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení

Kolik získáte

 • Rodinný bonus 50 000 Kč na každé nezletilé dítě žadatele (25 000 Kč na dítě ve střídavé nebo společné péči)
 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření
 • Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu až 30 000 Kč podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Za jakých podmínek získáte bonus

money-bag

300 – 50 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření

Výhodný úvěr

Úvěr od bank a stavebních spořitelen pokryje rozdíl mezi vyplacenou dotací a způsobilými výdaji. Lze jej čerpat na financování podpořených energeticky úsporných opatření.

Kolik získáte

 • Až dvojnásobek získané dotace

Podmínky úvěru

 • Garantovaný nízký úrok po celou dobu splatnosti
 • Výše RPSN pro rok 2024 – maximálně 3,5 %
 • Fixace úroku minimálně na pět let
 • Dlouhodobá splatnost – i více než 20 let
 • Bez nutnosti zástavy nemovitosti
 • O poskytnutí úvěru rozhodují finanční instituce na základě prověření bonity a úvěruschopnosti

Chci výhodný úvěr

money-bag

0 – 4 000 000 Kč

Ilustrační obrázek opatření