UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.
Talk show a konference plná nové energie pro moderní Česko o dopadech měnícího se klimatu a o možnostech, jak se změnám účinně bránit pomocí moderní energetiky proběhnou 16. a 17. května v Pardubicích.

Diskuse a následná konference za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana se zaměří na rozvoj udržitelné a k přírodě šetrné energetiky, na domácí solární elektrárny i ekomobilitu a představí možnosti finanční podpory z Modernizačního fondu a z programu pro rodinné a bytové domy Nová zelená úsporám.

Účast na talk show i konferenci je zdarma po předchozí registraci.

Registrace na talk show 16. května 2024

Registrace na konferenci 17. května 2024

Program konference