Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Talk show, konference a workshopy plné nové energie pro moderní Česko o dopadech měnícího se klimatu a o možnostech, jak se změnám účinně bránit pomocí moderní energetiky.

Diskuse a následná konference za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka a ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana v Pardubicích ve dnech 16. a 17. května 2024 se zaměří na rozvoj udržitelné a k přírodě šetrné energetiky, na domácí solární elektrárny i ekomobilitu a představí možnosti finanční podpory z Modernizačního fondu a z programu pro rodinné a bytové domy Nová zelená úsporám.

Na akci naváže setkání pro rodinné farmy za účasti ministra zemědělství Marka Výborného v Litomyšli dne 31. května 2024 od 12 hodin. Seminář otevře debatu o využití solární energie a bioplynu v zemědělství a možnostech financování projektů obnovitelných zdrojů energie. Účastníci budou moci navštívit unikátní projekt pilotní projekt agrovoltaické instalace.

S měsíčním odstupem bude následovat 13. června od 15 hodin Seminář plný nové energie ve Svitavách. Domácnostem nabídne informace o tom, jak lze nejlépe vybrat tepelné čerpadlo, zateplit si dům či pořídit solární panely na střechu rodinného či bytového domu, a přitom se vyhnout nevýhodným nabídkám. Nebudou chybět ani návody na založení energetického společenství, které může maximalizovat profit z využití obnovitelných zdrojů energie.

Účast je zdarma po předchozí registraci.

Registrace Litomyšl 31. května

Program Litomyšl 31. května

Registrace Svitavy 13. června

Program Svitavy 13. června

Více na webu modernienergetika.cz.

Akce probíhají za podpory Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR.