Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Od 1. června vstupují v platnost aktualizované podmínky pro získání podpory z programu Nová zelená úsporám. Mezi hlavní novinky patří rozšíření podpory na další skupiny žadatelů či úpravy podmínek u výměn neekologických zdrojů vytápění. Odstraněny byly některé limity a zpřesněny vybrané formální a technické podmínky.

Nejdůležitější změnou je, že o dotaci v oblasti zdrojů energie se mohou nově ucházet také žadatelé, kterým byla již dříve vyplacena podpora na novostavbu, nebo kteří tuto dotaci aktuálně čerpají. Čerpat mohou prostředky na fototovoltaiku, využití tepla z odpadní vody či ohřev vody pomocí obnovitelných zdrojů energie, pokud dané opatření nebylo součástí původní žádosti.

Změny se dotkly také oblasti výměn nevyhovujících zdrojů vytápění. O samostatnou výměnu zdroje ve svém bytě mohou nyní již bez limitu požádat vlastníci vymezených bytových jednotek. Potvrdilo se již dřívější vyloučení podpory plynových zařízení. Tedy k 30. dubnu skončila podpora plynu u výměn zdrojů a od 1. července nebudou podporována žádná zařízení na fosilní paliva včetně zemního plynu ani u novostaveb.

Mezi další novinky patří rozšíření podpory na vymezené bytové jednotky, které svým charakterem a uspořádáním odpovídají tzv. řadovým rodinným domům. Majitelé takových bytových jednotek budou moci žádat o všechny druhy podpory tak, jako by se jednalo o samostatný rodinný dům.

Dále došlo v programu k několika formálním úpravám a ke zpřesnění vybraných technických podmínek. Nově tak budou žadatelé o dotaci na výměnu zdroje tepla na vytápění povinni dokládat fotodokumentaci u všech typů zdrojů, nejen spalovacích. Naopak, díky digitalizaci, již nebude nutné dokládat plnou moc v případě zastupování žadatele zprostředkovatelem.

Kompletní aktuální znění podmínek programu naleznete v těchto dokumentech: