Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Číslo aktuální verze:

1

Platnost:

od 1. 12. 2019

Zařazení:

Pokyny, Odborníci, Pokyny, Pokyny, Pokyny, Odborníci, Odborníci, Odborníci, Odborníci, Pokyny pro žadatele, Pokyny pro žadatele, Pokyny pro žadatele, Pokyny pro žadatele