UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Upozornění: Závazné pokyny nabývají platnost v den vyhlášení příslušných výzev v nové etapě programu Nová zelená úsporám v září 2023.Kompletní přehled pokynů pro žadatele a všechny potřebné formuláře a vzory dokumentů najdete na stránkách Dokumenty pro rodinné domy a Dokumenty pro bytové domy.