Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Pravidla pro veřejnou podporu se týkají zejména žadatelů z řad právnických osob a fyzických osob podnikajících. Není však zcela vyloučeno, že se tato omezení budou týkat i fyzických osob nepodnikajících.

Veřejná podpora se vás netýká v případě, že pomocí dotace řešíte uspokojení vlastních bytových potřeb. Zpozorněte ovšem, pokud vystavěný nebo rekonstruovaný objekt využíváte jakýmkoliv způsobem v souvislosti s podnikáním. Zda váš dotační projekt spadá do režimu veřejné podpory, zjistíte pomocí návodu v dokumentu Kritéria pro veřejnou podporu.

Bližší informace o veřejné podpoře se dočtete také v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory.

Dokumenty a formuláře k veřejné podpoře

ostatní dokumenty