Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Zelená modernizace je a bude tématem naší společnosti. V Prioritě si můžete přehledně přečíst, jak se bude financovat a co nás čeká.

Nezapomíná se ani na vodovody a kanalizace, které většinou spravují obce. Na investice do vodohospodářské infrastruktury jsou připravené další miliardy korun.

Obsáhleji se také věnujeme tématu energetických úspor. Pro majitele rodinných domů může být určitě zajímavé výhodné úvěrování pro rekonstrukci starých domů, aby byly energeticky úspornější. Stovky milionů korun pak podpoří úspory ve veřejných budovách.

Mnohé nové budovy už vyrůstají jako úsporné. Příkladem může být nová základní škola v Přezleticích ve Středočeském kraji, do které už chodí děti a která jim nabízí sofistikovaný prostor pro vzdělávání.

Píšeme také o nových dotačních výzvách různého zaměření, o tom, že přibyly stovky stromů, o revitalizacích parků, vnitrobloků a dalších projektech. V reportáži vás vezmeme do remízů a v rubrikách Zahraničí a Technologie se mrkneme na korek a papír.

PRIORITA 4/2024 zdarma ke stažení