Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Upozorňujeme žadatele, že v termínu od 4. listopadu 2023 od 14.00 hod. do 5. listopadu 2023 do 20.00 hod. nebude možné přihlášení do Agendového informačního systému SFŽP ČR prostřednictvím elektronické identity.

Důvodem odstávky systému bude dočasná nedostupnost základních registrů České republiky a z toho plynoucí nemožnost ověření identity žadatelů prostřednictvím národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA).