Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Letní dvojčíslo přináší několik textů o energetice. Modernizační fond podpoří energetickou soběstačnost obcí, které mohou získávat peníze na fotovoltaické systémy. Pětice nových výzev podpoří i další fotovoltaické elektrárny nebo ekologizaci tepláren.

Národní rozvojová banka pomáhá městům a krajům s přípravou energeticky úsporných projektů realizovaných metodou EPC. Tato podpora spočívá v pomoci s přípravou analýzy vhodnosti metody EPC u vybraných objektů, s přípravou žádosti do Operačního programu Životní prostředí a s asistencí při přípravě veřejné zakázky na firmu, která bude projekt realizovat. Více se dozvíte v článku uvnitř čísla.

Program Nová zelená úspora zaznamenává rekordní zájem, počet žádostí se až čtyřnásobil. Nejvíce frčí fotovoltaika a výměny kotlů.

Představujeme i několik úspěšných projektů, například Debrnický potok se vymanil z dříve sešněrovaného koryta. Jiným příkladem práce s krajinou je oživené mrtvého ramena řeky Labe, do které se pustil místní podnikatel. Slyšel od starších lidí, jak dříve bylo mrtvé rameno plné života a tak se rozhodl mu krásu vrátit. Povedlo se mu to i díky dotacím.

Jelikož se jedná o dvojčíslo, přinášíme dvě reportáže. Jedna vás vezme do okolí Máchova jezera, kde se nachází cenná příroda. Druhá reportáž popisuje záchranu rozpadlého mlýna, který se proměnil v environmentálního centrum.

Dvojnásobná je i rubrika Technologie, která vás jednou vezme na lesní koupel, podruhé do světa zelené chemie.

PRIORITA 7-8/2022 ke stažení >