UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.
Soutěž Adapterra Awards, která oceňuje adaptační opatření na klimatickou změnu, vyhlásila nominace pro další ročník.

Pokud jste vlastník, investor, projektant nebo realizátor zajímavého adaptačního opatření na klimatickou změnu, dejte o sobě vědět. Vaše účast v soutěži pomůže projektům se zviditelnit, mohou tímto způsobem šířit osvětu a třeba inspirovat další lidi k podobným realizacím.

Kvalitní projekty budou zveřejněny v databázi dobrých příkladů. Finálové projekty se objeví v tištěném i online katalogu, který na podzim 2022 vyjde jak v českém, tak v anglickém jazyce.

I letos bude porota vybírat nejlepší nápady adaptací na klimatickou změnu z volné krajiny i městského prostředí, jak ve veřejném prostoru, tak na budovách. Hlásit se mohou hotové projekty. Na datu realizace nezáleží.

Nominace probíhají elektronicky do 31. března na www.adapterraawards.cz.

Soutěžní přehlídku pořádá Nadace Partnerství a Státní fond životního prostředí ČR na ni poskytl grant z Norských fondů.