Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Informujeme žadatele o podporu v dotačních programech SFŽP ČR, že v pondělí 3. 7. 2023 od 7.00 do 7.30 hodin bude přerušen provoz Agendového informačního systému pro podání a administraci žádostí (AIS SFŽP) na webu zadosti.sfzp.cz.

Během odstávky nebude systém dostupný, nebude možné se do něj přihlásit ani v něm pracovat. Žádáme proto všechny uživatele, aby podání či úpravu žádosti ukončili před začátkem odstávky.

Odstávka se dotkne všech dotačních programů administrovaných v informačním systému AIS SFŽP ČR.

Za případné komplikace se omlouváme.