UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.
22. březen je již od roku 1993 věnován vodě a její důležitosti pro celou planetu. Mottem letošního Světového dne vody Groundwater je: „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude.“

Světový den vody jako každý rok připomíná, že nedostatek zdrojů kvalitní vody je jedním z nejvážnějších dlouhodobých globálních problémů, který není možné přehlížet. Hlavním cílem oslav je upozorňovat na problematiku znečišťování a úbytku podzemních zásob pitné vody, ohrožující velkou část světové populace. Voda z rezervoárů podzemních vod ubývá nejen v důsledku čím dál vyšší spotřeby, ale i kvůli omezené schopnosti přírody obnovovat její zásoby například vsakováním dešťové vody.

Státní fond životního prostředí České republiky se prostřednictvím dotačních programů dlouhodobě věnuje problematice ochrany vody a snížení množství odebírání pitné vody z povrchových i podzemních zdrojů. V rámci programu Nová zelená úsporám pomáhá domácnostem zachytávat a znovu využívat dešťovou i odpadní vodu. Dotační podpora pro rodinné domy je zaměřená na budování zádržných systému na zachytávání dešťové vody, recyklaci odpadní tzv. šedé vody a znovuvyužití vody k zálivce či jako užitkové vody ke splachování. Nově je tato možnost dostupná i pro obyvatele bytových domů, kteří mohou získat dotaci na vybudování společných systémů na využití dešťové i odpadní vody a díky tomu efektivně hospodařit s vodou.

Požádejte si o dotace z programů Nová zelená úsporám a pomozte šetrně čerpat pitnou vodu, navracet vodu zpátky do přírody, recyklovat již použitou vodu a omezovat spotřebu pitné vody. Odměnou vám bude nejen finanční úspora, ale též dobrý pocit, že jste osobně přispěli k ochraně světových zásob podzemní vody.