UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.
Pro lepší orientaci v nabídce výrobků i dodavatelských firem jsme zveřejnili doporučení, která usnadní žadatelům o dotaci na zateplení výběr vyhovujících oken.

Častou součástí zateplení domů je výměna netěsnících oken. Zájemci o dotaci najdou nově na stránce Rady a tipy k vybraným opatřením stručný návod, jak se ujistit, že jim dodavatelská firma zajistí okna, splňující energetické parametry potřebné k získání finanční podpory. Ke stažení jsou zde i certifikáty pro okna z různých materiálů. Certifikáty poslouží ke stanovení přesné specifikace oken a zákazníci je mohou využít jako přílohu smlouvy s dodavatelem, nebo jako doklad k případné reklamaci. Využití certifikátů je zcela dobrovolné.

Na stránce jsou k dispozici i spotřebitelská desatera k dalším podporovaným opatřením, která žadatelům o dotaci usnadní realizaci fotovoltaiky, instalaci tepelného čerpadla, solárního ohřevu vody nebo stavbu akumulačních kamen. Specifikaci pro zateplení fasády, střechy, stropů a podlah i výměnu oken a dveří zde najdou i žadatelé v programu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light.