UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.
Upozorňujeme žadatele, že ve dnech od 7. 6. 2024 od 23:00 hod. do 9. 6. 2024 do 23:00 hod. může docházet ke krátkodobým výpadkům dostupnosti přihlášení do AIS SFŽP ČR přes bankovní identitu.

Přihlášení pro podání i administraci žádostí v programech SFŽP ČR přes Identitu občana zůstane i nadále bez omezení. Důvodem je plánovaná údržba systému Bank iD na straně poskytovatele.