Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Upozorňujeme žadatele, kteří se do systému pro podání žádostí AIS SFŽP ČR přihlašují přes bankovní identitu, že v sobotu 25.11.2023 od 9:00 do 15:00 hodin může dojít ke krátkodobému omezení přístupu do systému. Důvodem je údržba služby bankovní identity na straně poskytovatele bankovních služeb.

Přihlášení přes Identitu občana bude v provozu bez omezení.