Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Do Pardubic míří talkshow Pro moderní Česko. Ministr Petr Hladík, herec Lukáš Hejlík, meteoroložka Taťána Míková a hlavní ekonom ČEZu Pavel Řežábek budou diskutovat o tom, proč se mění počasí, nebo jak se žije s fotovoltaikou a elektromobilem.

Pardubice se v polovině května stanou místem, které bude pulzovat diskusemi a moderní energií. Už ve čtvrtek 16. května se obyvatelé Pardubic a okolí mohou těšit na unikátní talkshow zaměřenou na moderní energetiku, úspory energií, udržitelnější a klidnější životní styl nebo nové technologie, jako je elektromobilita či možností sdílení energie v rámci komunitní energetiky. Akce Pro moderní Česko – talkshow plná nové energie začne v 17:30 v Multifunkčním sálu SILA v areálu Automatických mlýnů Pardubice. Účast v debatě přislíbili ministr životního prostředí Petr Hladík, herec a autor Gastromapy Lukáš Hejlík, klimatoložka a meteoroložka Taťána Míková a hlavní ekonom Skupiny ČEZ Pavel Řežábek. Akcí bude provázet novinář a moderátor Michael Rozsypal. Na talkshow naváže odborná konference určená zástupcům měst, obcí či firem, která napoví, jak nejlépe využít možnosti posílení energetické soběstačnosti na půdorysu příkladů dobré praxe.

Hosté talkshow budou diskutovat třeba o tom, jak být méně závislý na těžko předvídatelných cenách energií na trhu, jak se bránit stále nevyzpytatelnějšímu počasí, které zažíváme v posledních týdnech kvůli změnám klimatu, nebo jak zajistit, aby Česko vyšlo ze zelené modernizace jako silnější a bohatší země. Zároveň se i podělí o své zkušenosti s domácí fotovoltaikou, elektromobily nebo prozradí své recepty na klidnější a udržitelnější život s respektem k přírodě.

„Talkshow Pro moderní Česko upozorní na zásadní témata dneška, která souvisejí s proměnou ekonomiky, energetiky i našich běžných životů. Přineseme expertní pohledy třeba na hospodaření s energiemi, nebo jak se může Česko vyhnout blackoutům po odstavení uhelných elektráren. Nebudou však chybět ani praktické zkušenosti s přínosy solární elektrárny na střeše domu nebo elektromobilitou,“ přibližuje náplň talkshow Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Stojíme před velkou výzvou. Česko má jedinečnou příležitosti pustit se do zelené modernizace, která nám pomůže posílit energetickou bezpečnost i ochránit životní prostředí pro příští generace. Potřebujeme obnovovat naši krajinu a adaptovat přírodu i města na klimatickou změnu. Zelená modernizace zahrnuje investice do čisté energie, do její dostupnosti pro všechny a do úsporných opatření. Je nutné postupně nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji a začít je efektivně využívat. Tím nejenže pomůžeme chránit přírodu, ale také podpoříme schopnost českých firem obstát na trhu a domácnostem šetřit na energiích. Proto pomáháme nejen rodinám zateplovat a komplexně renovovat domy i byty, proto pomáháme s obnovou uhelných regionů, a proto podporujeme přírodě blízká a šetrná opatření. Na Ministerstvu životního prostředí také usilovně pracujeme na rozvoji takzvaných akceleračních zón, které mají urychlit a usnadnit výstavbu větrné a solární energie tak, aby neohrozila přírodu ani obce,” říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině jsme viděli, jak citlivé jsou ceny energií na geopolitickou situaci. Vidíme, že od té doby veřejnost vývoj energetického trhu sleduje s větším zaujetím než dříve. I díky silnému a rozvinutému evropskému trhu s elektřinou a se zemním plynem se situaci podařilo poměrně rychle stabilizovat. Bezpečné dodávky i v dalších letech zajistíme, pokud urychlíme budování obnovitelných zdrojů, zajistíme dostatečnou pružnost na straně výroby, spotřeby i skladování elektřiny a dlouhodobě také dokončíme nové jaderné bloky. Už dnes je jisté, že doba uhlí se rychle chýlí ke konci. Nízkoemisní energii proto musíme věnovat dostatek pozornosti už nyní, abychom si zajistili bezpečnou, dostupnou a udržitelnou energii pro další desetiletí,“ říká hlavní analytik Skupiny ČEZ Pavel Řežábek.

Nová energie pro celé Česko

Na čtvrteční talkshow bude hned v pátek navazovat odborná událost Pro moderní Česko: konference plná nové energie, která nabídne příklady dobré praxe využití obnovitelných zdrojů energie či energetických renovací budov. Vedle ministra životního prostředí Petra Hladíka vystoupí například Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR nebo David Šimek, starosta Svitav. Expertní bloky přiblíží změny v programech Nová zelená úsporám, ale také jak vytěžit na maximum komunitní energetiku, jak se lze vyhnout neférovým firmám při instalaci fotovoltaiky, na co je dobré myslet při energetické rekonstrukci domu a jaké výhody má pořízení tepelného čerpadla pro obec nebo rodinný dům. Nebudou chybět ani první projekty rozvoje větrné energetiky (společnost NOHO a projekty v Pardubickém kraji) či představení možnosti zelených průmyslových zón, školek a rezidentního bydlení, které mohou vyrůst místo zanedbaných brownfieldů.

„V minulých dvou letech jsme se na regionálních akcích setkali s několika tisíci zástupci měst a obcí ze všech částí Česka, kterým jsme předávali know-how, jak za pomoci státní podpory pro fotovoltaiku nebo renovace platit méně za energie, zvýšit svou energetickou soběstačnost a být odolnější proti tehdejším i budoucím výkyvům na energetickém trhu. Nyní, když Českem prošla solární a zateplovací vlna, přicházíme s aktualizovaným formátem, kdy se zaměříme na nové dotační programy, upozorníme na technologické novinky a trendy v moderní energetice a budeme také reagovat na nejčastější mýty o obnovitelných zdrojích energie,“ říká Martin Sedlák s tím, že Pro moderní Česko má mimo jiné za úkol usnadnit sdílení praktických zkušeností s provozem větrných nebo solárních parků.

„Snižování energetické náročnosti budov, rozvoj fotovoltaiky i modernizaci zdrojů a technologií napříč všemi sektory podporujeme dlouhodobě po celé České republice. Aktuálně běží podpora pro obce, města a další subjekty veřejného sektoru v Operačním programu Životní prostředí, budovy s památkovou ochranou mohou využít zvýhodněnou podporu z Modernizačního fondu ve výzvě ENERGov, a veřejný i soukromý sektor se může pustit do budování fotovoltaických systémů z výzev RES+, taktéž z Modernizačního fondu,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a pokračuje: „Prostředky z Modernizačního fondu na renovace domů v rezidenčním sektoru prostřednictvím programu Nová zelená úsporám nám otevírají cestu k modernizaci bydlení pro daleko větší množství domácností, než tomu bylo v minulých obdobích. Dá se říct, že na finanční podporu opatření, vedoucích k energetické soběstačnosti, dnes dosáhne každá domácnost. Standardní Novou zelenou úsporám jsme doplnili odlehčenou NZÚ Light, která umožní jednoduché, ale efektivní renovace domácnostem s nižšími příjmy, komplexní rekonstrukce pomůžeme předfinancovat zálohovou dotací a zvýhodněným úvěrem v programu Oprav dům po babičce. Zálohové dotace nově nabízíme i SVJ a bytovým družstvům, a modernizaci nájemního bydlení v domech ve vlastnictví obcí a veřejné správy podpoříme až 70 % dotací.“

Po Pardubicích bude s měsíčním odstupem následovat 13. června konference Pro moderní Česko ve Svitavách. Praktický workshop pořádaný ve spolupráci s městem nabídne domácnostem informace o tom, jak lze nejlépe vybrat tepelné čerpadlo, zateplit si dům či pořídit solární panely na střechu rodinného či bytového domu, a přitom se vyhnout nevýhodným nabídkám. Nebudou chybět ani návody na založení energetického společenství, které může maximalizovat profit z využití obnovitelných zdrojů energie.

Pořadatelé připravují v pardubickém regionu také setkání pro rodinné farmy. To proběhne koncem května v Litomyšli a účastníci budou moci navštívit unikátní projekt pilotní projekt agrovoltaické instalace, dozví se také novinky o možnosti využití malých bioplynových stanic provázaných s chodem zemědělských farem. Součástí bude také přislíbená beseda s ministrem zemědělství Markem Výborným. Akce je plánována na odpoledne 31. května. Aktuální program bude představen v následujících dnech na webu modernienergetika.cz.

 

Účast na talkshow i na konferenci je zdarma, pořadatel doporučuje registraci.

Registrace na talkshow

Registrace na konferenci