Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Současné tempo zateplování v ČR je nevyhovující, mezi odborníky převládá shoda, že je potřeba výrazně zrychlit. Materiálu i kapacit stavebních firem je aktuálně dostatek. Zateplení je v první řadě ideálním řešením v boji proti vysokým cenám energií, lze jím totiž snížit náklady za vytápění až o 60 %. Investice se navíc běžně navrátí do 10 let často i dříve a praxe ukazuje, že při správném provedení a údržbě je životnost samotného zateplení i více než 50 let.

Doporučená tloušťka fasádní izolace se aktuálně pohybuje nad 20 cm materiálu, u střechy poté více než 30 cm. Pro maximální úspory energií lze zateplení zkombinovat s dalšími opatřeními, mezi nejčastější patří fotovoltaika či tepelné čerpadlo. Je ovšem naprosto klíčové, v jakém pořadí jsou jednotlivá opatření realizována.

Češi se již tradičně řadí k jedněm z největších spotřebitelů elektřiny a plynu v Evropě, razantní zvýšení cen energií v minulém roce tak spoustě domácností způsobilo komplikace a rázem byly nuceny hledat cesty ke snižování vlivu drahých energií na rodinný rozpočet. Jednou z nich je bezesporu investice do zateplení. Správná izolace totiž zvyšuje tepelnou ochranu budovy, a navíc má pozitivní dopad na zdraví obyvatel domu, jelikož snižuje možnost vzniku plísní.

„Není žádným tajemství, že lidé, kteří bydlí v nezateplených domech o poznání více topí. Zateplením můžeme ve výsledku snížit náklady za vytápění až o 60 %, a to už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát. Dům získá na hodnotě, zlepší se jeho technický stav a také komfort bydlení,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Návratnost investice do zateplení je navíc kvůli aktuální situaci rekordní.

„Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až 50% dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu. Investice se totiž běžně navrátí do 10 let, často i dříve. To je 5x kratší doba, než je dosahovaná životnost opatření,“ dodává Zemene.

Podle iniciativy ZateplujemeČesko.cz je ovšem současné tempo zateplování a renovací budov v tuzemsku nevyhovující. „Je potřeba výrazně zrychlit, minimálně na 3 % ročně, jinak nám brzy oproti zbytku Evropy ujede vlak. Pokud se Česku zrychlit nepodaří, je také klidně možné, že renovace tuzemského bytového fondu potrvá i několik století,“ uvádí Marcela Kubů z Asociace výrobců minerálních izolací.

Hlavní překážkou pro plošné navýšení tempa renovací byl doposud nedostatek financí. To by mohl vyřešit přepracovaný návrh evropské Směrnice o energetické účinnosti (EED 4) a připravovaný návrh evropské Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 4), který počítá s masivní finanční podporou renovací, za účelem motivovat i občany k jejich realizaci. Výrobci stavebních materiálů a stavební firmy jsou na nárůst tempa zateplování již patřičně připraveni.

Výrobcům tepelných izolací se podařilo stabilizovat výkyvy v dodávkách způsobené pandemií. Nyní disponují dostatečnou volnou kapacitou pro výrobu tepelněizolačních materiálů – minerální izolace a polystyrenu. Na trhu je rovněž dostatek kvalifikovaných řemeslníků pro aplikaci tepelných izolací. Většina realizačních firem je schopná provést zateplení v horizontu šesti měsíců od poptávky,“ dodává Kubů.

„Prvořadost a důležitost kvalitních izolačních parametrů obálky budovy a následných úspor energií zdůrazňují obě dvě výše uváděné směrnice EED a EPBD a dále se promítají i do „Návrhu aktualizace vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu“, a to do části týkající se energetické účinnosti budov, s uvedením nezbytnosti rychlé a důkladné renovace fondu budov. Finální verzi tohoto dokumentu musí ČR předložit Evropské komisi do 30.6.2024,“ uvádí Pavel Svoboda z Cechu pro zateplování budov.

Na materiálu a tloušťce záleží

Výběr zateplovacího materiálu není radno podcenit a platí při něm přímá úměra. Čím je kvalitnější a silnější, tím lépe izoluje, potažmo uspoří více financí. „Zdražení při použití izolantu s tloušťkou 20 cm namísto 14 cm je minimální, běžně se jedná o cca 6% navýšení konečné ceny zateplení. Při zateplení fasády doporučujeme volit právě alespoň 20 cm tloušťky izolantu, kdy rozdíl v konečné ceně je nevýznamný, avšak v oblasti výše úspory energií je podstatný. Nejlepší materiál je takový, který si zachová své vlastnosti po celou dobu užívání, v Česku se nejvíce pro zateplení využívá zejména pěnový polystyren a minerální vata,“ říká Svoboda.

Jak postupovat při kombinaci více energeticky úsporných opatření?

V ideálním případě lze zateplení zkombinovat i s montáži fotovoltaiky (zkr. FVE) či pořízením tepelného čerpadla. Pro maximální úsporu energií je ovšem potřeba zvolit efektivní přístup a promyslet pořadí realizace jednotlivých úsporných opatření. „Pokud uvažujeme o instalaci FVE na střechu, měli bychom předtím zkontrolovat, v případě, že jsou podkrovní prostory obydlené a vytápěné, zdali je dostatečně zateplená. Po samotné instalaci FVE už by totiž její zateplení mohlo být problematické nebo dokonce nemožné. V případě tepelného čerpadla je na místě rovněž posoudit izolační parametry obálky budovy. Pokud např. instalujeme tepelné čerpadlo do nezateplené budovy rod. domu, tepelné ztráty objektu mohou dosahovat 20 až 30 kW. V případě, že je budova zateplená, jsou tepelné ztráty až 5x nižší a tomu odpovídá i výkon a cena samotného čerpadla. I proto je velmi důležité pořadí, ve kterém jednotlivá opatření provádíme. Nezapomínejme, že nejlevnější energie je ta, kterou nemusíme vůbec vyrábět,“ dodává Zemene.

Zdroj: Zateplujemecesko.cz