UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

Zateplení

Zálohová dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Dotace se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 700 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na stínicí techniku
 • 50 000 Kč na projekt
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
 • Zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy* a sociální byty** až 150 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

* Všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost pobírala příspěvek na bydlení a/nebo přídavek na dítě v období od 12. 9. 2022 aspoň jeden měsíc

**Bytová jednotka, která je v bytovém domě a je uvedena v seznamu domů se sociálními byty

Ilustrační obrázek opatření

Fotovoltaické systémy

Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • 15 000 za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
Ilustrační obrázek opatření

Výměna zdrojů tepla

Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.

 • 35 000 Kč/b.j. – kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva
 • 35 000 Kč/b.j. – lokální zdroj na biomasu, se samočinnou dodávkou paliva, sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
 • 25 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 40 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění
 • 60 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 15 000 Kč/b.j. – napojení na soustavu zásobování teplem
 • 35 000 Kč/b.j – kombinovaná výroba elektřiny a tepla
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Výměna plynového vytápění bude podpořena u bytových domů, splňujících požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Rady a tipy

 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
Ilustrační obrázek opatření

Příprava teplé vody, solární ohřev

Zálohová dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • 13 000 Kč/kW – solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností přitápění
 • 13 000 Kč/kW – solární fotovoltaický ohřev teplé vody
 • 20 000 Kč/kW – tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci


Rady a tipy


 • Nevíte, jak se zorientovat v nabídce firem a produktů? Na portálu Refsite najdete reference od zákazníků, můžete si tam i vybrat prověřenou firmu nebo výrobek.
Ilustrační obrázek opatření

Řízené větrání s rekuperací

Zálohová dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

Fixní částku za každou napojenou bytovou jednotku:

 • 35 000 Kč – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Využití tepla z odpadní vody

Zálohová dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • 15 000 Kč – fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Zelená střecha

Zálohová dotace na budování zelených střech na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Realizace zelené střechy bude podpořena pouze v kombinací se zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • Podle typu zelené střechy 800 – 1 000 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 400 000 Kč na jednu stavbu
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Zálohová dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na jako užitkovou vodu nebo k zalévání zelené střechy nebo zeleně v okolí domu.

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Realizace systému pro využití dešťové a odpadní vody bude podpořena pouze v kombinací se zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytové družstvo

Kolik získáte

 • Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Podporované systémy

 • Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku
 • Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně též pro zálivku
 • Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a dešťové vody jako vody užitkové, případně též pro zálivku

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Ekomobilita

Zálohová dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon a další zařízení nezbytná pro jejich provoz

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinací se zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

 • Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

 • 25 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod
 • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě
 • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Ilustrační obrázek opatření

Dotační bonusy

Finanční prostředky navíc pro žadatele ze znevýhodněných regionů, domy se sociálními byty a domácnostmi s nižšími příjmy, bonus za kombinaci více opatření a za environmentálně šetrné řešení

Kolik získáte

 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 20 000 Kč za každou kombinaci opatření
 • Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu až 60 000 Kč podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)
 • Bonus pro sociální byty* a byty ve vlastnictví domácností s nižšími příjmy** až 150 000 Kč za každý takový byt při realizaci zateplení.

Za jakých podmínek získáte bonus


*Bytová jednotka, která je v bytovém domě a je uvedena v seznamu domů se sociálními byty

** Všichni členové domácnosti pobírají starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost pobírala příspěvek na bydlení a/nebo přídavek na dítě v období od 12. 9. 2022 aspoň jeden měsíc

Ilustrační obrázek opatření