Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových či vnitřních konstrukcí, výměna výplní stavebních otvorů a stínicí technika

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 1100 – 7 000 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 2 000 Kč/m2 na stínicí techniku
 • 70 000 Kč na projekt
 • Zvýhodnění pro sociální byty* až 150 000 Kč

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

*Bytová jednotka, která je v bytovém domě a je uvedena v seznamu domů se sociálními byty

Ilustrační obrázek opatření

Fotovoltaické systémy

Dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 22 000 za 1 kWp instalovaného výkonu
 • 15 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
 • 15 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Výměna zdrojů tepla

Dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 50 000 Kč/b.j. – kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva
 • 50 000 Kč/b.j. – lokální zdroj na biomasu, se samočinnou dodávkou paliva, sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
 • 40 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
 • 60 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění
 • 75 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 75 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění
 • 90 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
 • 20 000 Kč/b.j. – napojení na soustavu zásobování teplem
 • 50 000 Kč/b.j – kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Výměna plynového vytápění bude podpořena u bytových domů, splňujících požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Příprava teplé vody

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadla

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 18 000 Kč/kW – solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností přitápění
 • 18 000 Kč/kW – solární fotovoltaický ohřev teplé vody
 • 30 000 Kč/kW – tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 25 000 Kč – fixní částka za každou napojenou bytovou jednotku

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 50 000 Kč/b.j. – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Zelená střecha

Dotace na budování zelených střech na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Realizace zelené střechy bude podpořena pouze v kombinací se zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • Podle typu zelené střechy 1 200 – 1 500 Kč na m2 plochy vegetačního souvrství zelené střechy
 • 600 000 Kč na jednu stavbu

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Realizace zelené střechy bude podpořena pouze v kombinací se zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • Výsledná částka závisí na typu systému, velikosti nádrže a počtu napojených bytových jednotek

Podporované systémy

 • Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku
 • Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové, případně též pro zálivku
 • Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a dešťové vody jako vody užitkové, případně též pro zálivku

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon a další zařízení nezbytná pro jejich provoz

 • Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
 • Upozornění: Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinací s výstavbou, zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Oprávnění žadatelé

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
 • Městské části hlavního města Praha
 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
 • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
 • Školy a další školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

 • 35 000 Kč za jeden instalovaný dobíjecí bod
 • Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě

Podání žádosti o dotaci

 • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
 • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace

Ilustrační obrázek opatření

Dotační bonusy

Finanční prostředky navíc pro žadatele ze znevýhodněných regionů, bonus za kombinaci více opatření a za environmentálně šetrné řešení

 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 20 000 Kč za každou kombinaci opatření
 • Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu až 60 000 Kč podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)
 • Bonus pro sociální byty* až 150 000 Kč za každý takový byt při realizaci zateplení.

Podmínky pro získání bonusu

*Bytová jednotka, která je v bytovém domě a je uvedena v seznamu domů se sociálními byty

Ilustrační obrázek opatření