UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.

Již brzy bude nutné ukončit provoz neekologických kotlů nižší než 3. emisní třídy a lokálních topidel využívaných jako hlavní zdroj tepla. S výměnou vám pomůže dotační podpora z programu Nová zelená úsporám.

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti můžete požádat nejen o dotaci na výměnu kotlů, ale i o další dotace např. na zateplení, instalaci fotovoltaiky, nebo třeba na využití dešťové vody.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu)

Patříte mezi domácnosti s nižšími příjmy?

Státní fond životního prostředí ČR pro vás připravil speciální program kotlíkových dotací. Více informací najdete na stránkách Fondu.

Na co lze dotaci čerpat?

Podporované typy zdrojů

K dispozici je seznam výrobků a technologií, ze kterého můžete vybrat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný. Pokud zvolíte jiný zdroj, musíte k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že výrobek splňuje parametry programu.

Změny v podpoře plynových zařízení od 1. dubna 2022

Jak podat žádost?

Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba před, v průběhu nebo po realizaci opatření elektronicky v systému AIS SFŽP ČR.

Jakou dotaci lze získat?

Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % z přímých realizačních výdajů s následujícími limity:


Typ zdroje teplaRodinný dům (Kč)Bytový dům (Kč/b.j.)
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva80 00025 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet100 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody100 000
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 00030 000
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému140 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch60 00018 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00010 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem45 00035 000
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla30 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla30 000

Příjem žádostí

Příjem žádostí běží od října 2021.

Jaké doklady jsou třeba k podání žádosti?

Jaké doklady bude třeba předložit po provedení výměny?

Podrobné informace a bližší podmínky si přečtěte v Závazných pokynech pro žadatele – Rodinné domy a v Závazných pokynech pro žadatele – Bytové domy.