Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Mám nárok na dotaci?

Dotace pro rodinné domy je určena vlastníkům samostatně stojících rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení. O dotaci mohou požádat i stavebníci a nabyvatelé nových rodinných domů. U rekreačních objektů je podmínkou trvalý pobyt žadatele nebo jiné osoby minimálně dva roky před podáním žádosti o dotaci. Příjemcem dotace může být i příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem.

Jaká opatření si mám vybrat?

Cílem Nové zelené úsporám je podpořit nejen využívání obnovitelných zdrojů energie, ale též renovace, které sníží energetickou náročnost budov a zlepší hospodaření s vodu.

Prvním krokem před podáním žádosti o dotaci je rozhodnutí, za jakých podmínek je pro vás větší investice do vlastního bydlení výhodná a co od ní lze očekávat. Je nutné si ujasnit předpokládaný rozsah, např. které části domu by bylo vhodné zateplit, zda vyměnit okna, instalovat efektivnější zdroj tepla místo původního, nebo nový zdroj pro ohřev vody, popř. výrobu vlastní elektrické energie. To vše by se mělo odrazit ve zlepšení kvality bydlení, vzhledu domu, úsporách nákladů na provoz a vyšší hodnotě vašeho domu.

Můžete se rozhodnout pro jednotlivá opatření, třeba pro instalaci fotovoltaiky nebo výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění, nebo zkombinovat více opatření v jedné žádosti a získat navíc kombinační bonus.

Přehled podporovaných opatření i dotačních bonusů zohledňujících rozsah renovace a znevýhodněné regiony najdete na stránce Dotace pro rodinné domy.

Kdy si mám žádost podat?

Příjem žádostí bude spuštěn v září 2023. Žádost o dotaci můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte dva roky. Žádost můžete podat i zpětně na opatření uskutečněná již od 1. ledna 2021.

Co budu potřebovat k žádosti?

Všichni žadatelé musí doložit doklad o vlastnictví bankovního účtu, na nějž budou vyplaceny finanční prostředky, a odborný posudek, jehož obsah odpovídá typu podporovaného opatření. V závislosti na vybraném opatření budete dokládat i další dokumenty, může se jednat o průkaz energetické náročnosti budovy, fotodokumentaci stávajícího stavu, potvrzení o trvalém pobytu v rekreačním objektu a další doklady. Podrobné podmínky dotace jsou uvedeny v Závazných pokynech pro příjemce a žadatele podpory a všechny potřebné dokumenty najdete na stránce Dokumenty pro rodinné domy.

Jak žádost podám?

Žádost podáte přes internetový Agendový informační systém SFŽP ČR, na který se dostanete prostřednictvím tlačítka Podat žádost v pravém horním rohu tohoto webu. K registraci do systému budete potřebovat elektronickou identifikaci neboli Identitu občana.

Po registraci do systému můžete svoji žádost podat a spravovat sami, nebo můžete pověřit jinou osobu, aby vše vyřídila za vás.

Video návody jak postupovat při podání krok za krokem, najdete na stránce Návody.

Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?

V závislosti na opatření se do realizace můžete pustit s dodavatelskou firmou nebo svépomocí. Vždy však budete muset doložit odborný posudek a další dokumenty, které vám připraví pouze oprávněný zpracovatel odborného posudku. Na některá technicky náročnější opatření, například instalaci fotovoltaiky, budete potřebovat specializované odborníky. Výběr realizační firmy je zcela na vašem uvážení, vybrat si můžete i v našem Seznamu specialistů. Reference na dodavatele služeb a produktů si můžete prohlédnout třeba na stránce Refsite.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení úsporných opatření předložíte prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR dokumenty, které prokáží, že provedená opatření splňují podmínky pro poskytnutí dotace. Potřebné formuláře najdete na stránce Dokumenty pro rodinné domy.

Kdy mi bude vyplacena dotace?

Po doložení realizace splňující podmínky dotace vydá ministr kladné rozhodnutí a finanční prostředky vám budou vyplaceny na bankovní účet, uvedený ve vašem účtu v Agendovém informačním systému SFŽP ČR.

Podmínky pro získání dotace


Přehled všech dokumentů najdete na stránce Dokumenty pro rodinné domy.