Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Hrozí vám, že kvůli potížím s realizační firmou nestihnete úsporná opatření realizovat včas a přijdete o dotaci? Ozvěte se nám, v odůvodněných případech termín prodloužíme.

Kvůli velkému zájmu o fotovoltaiku, instalaci tepelných čerpadel a obecně o stavební práce, ale i z důvodů problémů na straně dodavatelů se prodlužují lhůty realizace. Může se proto stát, že nestihnete renovace dokončit v termínu, který je dán podmínkami dotace. Pokud by taková situace hrozila, včas nás kontaktujte. V odůvodněných případech termín realizace prodloužíme a vy o dotaci nepřijdete.

Všem našim žadatelům zároveň doporučujeme obezřetnost při výběru dodavatele pro realizaci úsporných opatření, podporovaných z Nové zelené úsporám nebo z Nové zelené úsporám Light.

Na stránkách novazelenausporam.cz v sekci Krok za krokem najdete doporučení, jak postupovat při výběru specialistů, odkazy na oborové organizace i tzv. Desatera, která vám pomohou zorientovat se na trhu s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly. Dozvíte se, jaká technologie je vhodná pro váš dům, jak si vybrat spolehlivého dodavatele i jak postupovat při sjednání smlouvy nebo placení záloh. Rozvážným výběrem realizační firmy můžete předejít mnoha problémům včetně rizika ztráty dotace.