Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Po krátkodobé přestávce mohou senioři a domácnosti s nižšími příjmy opět od 25. června 2024 od 10.00 hodin požádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám Light. Nově mohou zálohově získat až čtvrt milionu korun, částku mohou využít na zateplení domu a instalaci solárního ohřevu vody.

Finanční podpora na energeticky efektivní renovaci domu z programu Nová zelená úsporám Light je určena domácnostem složeným z příjemců starobního důchodu vlastnícím jednu nemovitost k bydlení nebo příjemcům invalidního důchodu 3. stupně, stejně jako domácnostem s příspěvkem na bydlení nebo přídavkem na dítě. Zálohová dotace může dosáhnout až 100 % přímých realizačních nákladů.

Nové podmínky programu dávají žadatelům větší autonomii při rozhodování, jakým způsobem svůj dům zrenovují. Celou částku až 250 tisíc korun mohou využít na zateplení fasády, střechy, podlahy a dalších stavebních konstrukcí včetně výměny oken a vchodových dveří. Výpočet podpory se nově bude odvozovat od skutečně zateplené plochy, tj. od počtu zateplených metrů čtverečních. Část prostředků mohou žadatelé využít na instalaci solárního ohřevu vody, a to až 50 tisíc korun za systém napojený na stávající bojler nebo 70 tisíc korun za systém s novým bojlerem.

Podpora z programu Nová zelená úsporám Light je připravena i pro majitele bytů z řad nízkopříjmových domácností na výměnu oken a vchodových dveří. Podmínkou čerpání dotace je, že v minimálně 75 % bytů v bytovém domě již byla vyměněna okna za nová, izolační.

I v nově spuštěné etapě budou mít žadatelé zcela zdarma plnou asistenci téměř osmi set poradců z Místních akčních skupin, EKIS a M-EKIS, kteří je provedou celým procesem od naplánování efektivní renovace, přes podání žádosti, konzultaci smluv s dodavateli i doložení samotné realizace.

Přehled podporovaných opatření v NZÚ Light

Vyhledat poradce