UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.

O projektu

Systém akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady

Projekt je založen na zachytávání srážkové vody y do plastové akumulační nádrže. Voda se zpětně využívá na zalévání trávníku, záhonů apod., a tím se šetří pitnou vodu. Dešťová voda nebyla předtím nijak zpracována ani využívána. Z důvodu technické neproveditelnosti není odvodňována celá plocha střechy bytového domu, ale jen polovina.

Důvodem je spád střechy na uliční stranu. Dále je svedena voda ze střechy garáže. Jde o tři svody, které ústí do podzemní dešťové kanalizace ústící do akumulační nádrže o objemu 7 m3 umístěné v nezámrzné hloubce. V dešťové nádrži je ponorné čerpadlo, které tlačí vodu do zahradního kohoutu.

Vyjádření žadatele

„Dešťovku jsme si pořídili kvůli zalévání zahrady. Dříve jsme používali pitnou vodu, ale to bylo neekologické, vadilo nám to. Sousedé říkali, ať raději nezaléváme, že je to škoda. Teď je to super, vody máme dost, v pohodě zaléváme a jsme hodně spokojení.“

Úspora

Předpokládaná roční úspora pitné vody 126,43 m3.

money-bag

Dotace 54 500 Kč

O dotaci se právě zajímá 22 lidí.

Dotaci využilo již 4 727 lidí.