Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Státní fond životního prostředí ČR buduje společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem životního prostředí robustní poradenskou síť pro zájemce a žadatele z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy. Právě pro ně se 9. ledna 2023 otevře možnost požádat si o dotaci na výměnu oken a dveří či rychlé zateplení domu z programu Nová zelená úsporám Light. Seznam proškolených poradců z řad Místních akčních skupina a EKIS aktuálně čítá více než 350 kontaktů a bude se postupně rozrůstat.

Cílem programu Nová zelená úsporám Light je poskytnout finanční prostředky na zateplení rodinných domů domácnostem s nižšími příjmy a seniorům.

Nevíte, zda patříte do skupiny oprávněných žadatelů? Nemáte představu, jaké kroky učinit k získání dotační podpory? Neumíte pracovat s počítačem a internetem?

Odborníci z Místních akčních skupin a konzultačních středisek EKIS a m-EKIS vám poradí, zda máte nárok na dotaci z NZÚ Light. Pomůžou vám s výběrem vhodných opatření, fotodokumentací i přípravou písemných podkladů potřebných k podání žádosti a provedou vás celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření. O dotaci si můžete požádat i v případě, že nevlastníte počítač a nejste zvyklí na elektronickou komunikaci. Poradci vám poskytnou zázemí, pomohou vyřídit potřebnou e-identitu, které je nezbytná pro podání žádosti a vyplní s vámi elektronický formulář v systému AIS SFŽP ČR.

Kontakty na poradce najdete na stránce Poradenství NZÚ Light.

K dnešnímu dni rovněž zveřejňujeme aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory. Jejich plné znění stejně jako další dokumenty potřebné k vyřízení dotace najdete na webu programu v sekci Dokumenty pro NZÚ Light.