Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky se uskuteční 29. ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Součástí výstavy bude i představení dotačních titulů z programu Nová zelená úsporám.

Státní fond životního prostředí ČR se v letošním roce ujal role partnera doprovodného programu a jeho odborníci připravili sérii přednášek, na kterých postupně přiblíží možnosti standardní finanční podpory energeticky úsporných opatření z programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinnýchbytových domů. Představí i novinky v programu pro domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light a možnosti zálohových dotací pro rodiny s dětmi v programu Oprav dům po babičce.

Podrobnější informace o možnostech dotační podpory efektivních renovací domů mohou zájemci o úspornější bydlení získat na společném poradenském stánku Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Odborníci jim poradí, jaké dotace jsou pro jejich dům vhodné i kde a jak o dotaci požádat. Zvláštní pozornost bude věnována programu Oprav dům po babičce, který nabízí finanční prostředky předem na komplexní zateplení budov, instalaci obnovitelných zdrojů energie, účinné systémy na hospodaření vodou a další úsporná opatření. Program umožní uskutečnit důkladnou renovaci rodinného domu i rodinám bez větších finančních rezerv.

Program

Pondělí 22. ledna

Dopolední blok proběhne za účasti ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana.

10:00 – 11:30 Tradiční slavnostní zahájení veletrhu spojené s vyhlášením soutěže TOP výrobky Infotherma a diskusí s hosty zahájení 

  • aktuální témata stavebnictví a technického vybavení domů v roce 2024 v návaznosti na legislativu, ceny energií, požadavky na energetickou náročnost budov, kontroly a výměny kotlů, zkušenosti z předložených žádostí o dotace

11:30 – 13:00 Téma energetika, komunitní energetika, dotace

Úterý 23. ledna

10:30 – 11:00 Dotace pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy

13:30 – 14:00 Dotace pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy

  • Nová zelená úsporám Light – rychlé a jednoduché zateplení domů, solární ohřev vody

Středa 24. ledna

10:30 – 11:00 Dotace na rekonstrukci a novostavbu rodinných domů

  • Nová zelená úsporám Standard – rodinné domy nové stavby a rekonstrukce

13:30 – 14:00 Dotace na výměnu zdrojů a obnovitelné zdroje energie

  • Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace – výměna kotlů v rodinných domech, fotovoltaika, tepelná čerpadla, řízené větrání

Čtvrtek 25. ledna

10:30 – 11:00 Dotace Oprav dům po babičce

  • komplexní rekonstrukce starších rodinných domů

14:30 – 15:00 Dotace pro bytové domy

  • Nová zelená úsporám – rekonstrukce bytových domů

Kompletní program výstavy

Poradenský stánek MŽP a SFŽP ČR najdete v pavilonu NA2.

Mezinárodní výstava Infotherma