Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Mám nárok na dotaci z NZÚ Light?

Nárok na dotaci máte v případě, že jste vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, nebo trvale obývané rekreační stavby, bytu nebo podílu v bytovém družstvu s právem užívat byt a zároveň splňujete jednu z těchto podmínek:


Jste-li příjemce starobního důchodu, na dotaci máte nárok v případě, že vy ani ostatní členové vaší domácnosti nevlastníte žádnou další nemovitost určenou k bydlení nebo podíl na takové nemovitosti.

Jaká opatření si mám vybrat?

Záměrem programu je podpořit úsporná opatření s maximálním efektem a přiměřenými náklady. Výsledkem by měly být nižší výdaje na energie pro nízkopříjmové domácnosti.

Využijte možnost získat peníze předem na zateplení rodinného nebo rekreačního domu včetně výměny oken a vchodových dveří a instalaci solárního systému na ohřev vody. Najděte místa, kudy teplo z vašeho domu nejvíce uniká. Často to bývají nekvalitní stará okna a vchodové dveře. Teplo uniká i přes nedostatečně zateplenou fasádu, střechu, stropy, podlahy a další stavební konstrukce. Je na vás, zda všechny nabízené prostředky využijete na zateplení, nebo renovaci doplníte o úsporný ohřev vody. Solární systém na ohřev vody můžete naistalovat i samostatně.

Bydlíte v bytovém domě, ve kterém již byla okna ve většině bytů vyměněna, a ty vaše jsou pořád ještě stará a netěsnící? Vezměte si dotaci z NZÚ Light a vyměňte je za nová moderní okna.

Přehled všech podporovaných opatření najdete na stránce NZÚ Light.

Kdo mi poradí

Kompletní poradenství poskytují zdarma proškolení poradci z Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS. Poradí vám s výběrem vhodných opatření a provedou vás celým procesem od podání žádosti, přes asistenci při domluvě s realizační firmou, až po doložení realizace. Zodpoví všechny vaše dotazy a zajistí potřebné dokumenty. Svého poradce vyhledáte na stránce Poradenství NZÚ Light.

Kdy si mám žádost podat?

Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. V případě, že nemáte finanční rezervu, zažádejte si dopředu a my vám poskytneme zálohu. Na realizaci zvolených úsporných opatření pak máte celý rok. Dotaci vyplatíme zpětně na realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Čím dříve zrealizujete úsporná opatření, tím dříve snížíte své výdaje za energie.

Co budu potřebovat k žádosti?

Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která budete chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti. Dále budete potřebovat Odborný posudek navrhovaných opatření, který vám zdarma vypracují poradci NZÚ Light.

Připravte si jakýkoliv doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – může to být třeba poslední výpis z účtu, na kterém bude uvedeno vaše jméno, nebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu.

K žádosti budete též potřebovat potvrzení prokazující čerpání důchodu, příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě.

Jak žádost podám?

K podání žádosti budete potřebovat Identitu občana nebo bankovní identitu. Do informačního systému pro podání žádosti AIS SFŽP ČR se dostanete přes ikonku Podat žádost vpravo nahoře na těchto webových stránkách. Nejprve se zaregistrujte a poté se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti. Podáním žádosti o dotaci a další administrací můžete prostřednictvím systému pověřit i jinou osobu. Pokud si nevíte rady, nebo nemáte počítač, požádejte o pomoc naše proškolené poradce.

Video návody jak postupovat krok za krokem, najdete na stránce Návody.

Kdo mi práce na renovaci mého domu udělá?

V případě zateplení je na vás, zda se rozhodnete práce na zateplení udělat svépomocí, nebo zda si najdete realizační firmu. V případě instalace solárních systémů na ohřev vody musí montáž systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Pokud provádíte zateplení svépomocí, přečtěte si naše Příručky opatření NZÚ light. Najdete v nich řadu praktických informací a doporučení, jak podporovaná opatření správně provést, aby vyhověly podmínkám programu.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení prací nám předložíte fotografie realizovaných opatření, Zprávu o provedených opatřeních a/nebo Zprávu o instalaci obnovitelných zdrojů energie. Závazný vzor a pokyny pro vypracování jsou zveřejněny v sekci Dokumenty. Zprávu o realizovaných opatřeních vám zdarma potvrdí zástupce Místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS.

Kde najdu kompletní podmínky pro získání dotace?

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele NZÚ Light.

Kam se mám obrátit o radu?

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete v sekci Časté dotazy. Pokud se chcete zdarma poradit s odborníky, navštivte stránku Poradenství NZÚ Light, kde najdete všechny potřebné kontakty.