Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Mám nárok na dotaci?

Prvním krokem, který vás čeká před podáním žádosti o dotaci, je rozhodnutí, zda budete moci program Oprav dům po babičce využít. Dotace je určena vlastníkům samostatně stojících rodinných domů, řadových domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení.

Žadatel musí být ekonomicky aktivní osoba. To znamená, že patří mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele, samostatně činné, pracující důchodce, pracující studenty a učně, rodiče na mateřské dovolené.

Domácnost žadatele smí od 1. června 2024 vlastnit nebo spoluvlastnit jednu další nemovitost určenou k bydlení.

Co mám udělat pro získání dotace?

Než se pustíte do podání žádosti, seznamte s podmínkami pro získání dotace. Všechny naleznete souhrnně v dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

Pokud některou z podmínek nesplňujete, podívejte se, zda můžete využít dotaci z ostatních podprogramů Nové zelené úsporám. S výběrem vám pomůže jednoduchý rozcestník na stránce Rodinné domy. Rychlý přehled vám poskytne i tento leták.

Je nutné si uvědomit, že dotace slouží k částečné úhradě přímých realizačních výdajů. Vždy musíte počítat s vlastní finanční spoluúčastí.

Výhodou programu Oprav dům po babičce je, že dotaci dostanete na účet předem zálohou, pokud žádost podáváte před vlastní realizací. Na zbylé přímé realizační výdaje budete využít zvýhodněný úvěr od spořitelen a bank Tyto finanční instituce rovněž poskytují dotační poradenství ke všem titulům programu Nová zelená úsporám.

Jaká opatření si mám vybrat?

S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit svůj projekt podmínkám příslušného dotačního programu. Program Oprav dům po babičce je zaměřen na komplexní renovace starších budov s cílem výrazně snížit výdaje za energie.

Základním opatřením, které podmiňuje získání finančních prostředků z tohoto programu, je proto důkladné zateplení budovy. V praxi to znamená, že budova bude muset po renovaci dosáhnout požadovaných technických parametrů a splnit požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

K celkovému zateplení můžete přidat i další energeticky úsporná opatření jako výměnu zdroje tepla, instalaci fotovoltaiky, dešťovku, zelenou střechu nebo třeba dobíjecí bod pro elektromobil, a získat navíc kombinační bonus. Přehled všech podporovaných opatření najdete na stránce Dotace Oprav dům po babičce .

V případě, že starší budova není ve stavu vhodném k rekonstrukci, je možné ji odstranit a na jejím místě postavit nový dům. I v tomto případě je možné dotaci čerpat.

Kdy si mám žádost podat?

Co budu potřebovat k žádosti?

Všichni žadatelé musí doložit doklad o vlastnictví bankovního účtu, na nějž budou vyplaceny finanční prostředky, a odborný posudek, jehož obsah odpovídá typu podporovaného opatření.

V případě zateplení se posudek skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, u ostatních opatření je to jednodušší. V závislosti na opatření budete dokládat dokumenty, jako průkaz energetické náročnosti budovy, fotodokumentace stávajícího stavu a další doklady.

Posudek musí být zpracován osobou s příslušnou autorizací či oprávněním.

Přehled všech náležitostí k žádosti naleznete opět v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a na stránce Dokumenty pro rodinné domy.

Jak žádost podám?

Žádost podáte přes internetový Agendový informační systém SFŽP ČR (AIS), na který se dostanete prostřednictvím tlačítka Podat žádost v pravém horním rohu tohoto webu. K registraci do systému budete potřebovat elektronickou identifikaci – Identitu občana, nebo bankovní identitu. Postup po získání identity najdete na této stránce.

Po registraci do systému AIS SFŽP ČR můžete svoji žádost podat a spravovat sami, nebo můžete pověřit jinou osobu, aby vše vyřídila za vás.

Video návody jak postupovat při podání krok za krokem, najdete na stránce Návody.

Co se děje s žádostí po podání?

Po doručení žádosti a všech podkladů musíme vše zkontrolovat. Na kontrolu potřebujeme několik týdnů. V případě nedostatků obdržíte výzvu k odstranění nedostatků se stanovenou lhůtou pro doložení.

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte rozhodnutí ministra životního prostředí o schválení dotace. Od této chvíle vám běží lhůta na provedení podpořených opatření a jejich doložení.

Kdo mi renovaci mého domu udělá?

V závislosti na opatření se do realizace můžete pustit s dodavatelskou firmou nebo svépomocí. Vždy však budete muset doložit odborný posudek a další dokumenty, které vám připraví pouze oprávněný zpracovatel odborného posudku.

Na některá technicky náročnější opatření, například instalaci fotovoltaiky, budete potřebovat specializované odborníky. Reference na dodavatele služeb a produktů si můžete prohlédnout třeba na stránce Refsite.

Jak doložím realizaci dotovaných opatření?

Po dokončení prací předložíte prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR dokumenty, které prokáží, že provedená opatření splňují podmínky pro poskytnutí dotace. Po doložení prací bude provedena kontrola dokumentů a závěrečné vyhodnocení. Přehled potřebných dokumentů k doložení projektu najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory a na stránce Dokumenty pro rodinné domy.

Kdy mi bude vyplacena dotace?

Finanční prostředky vám budou vyplaceny na bankovní účet, uvedený ve vašem účtu v Agendovém informačním systému SFŽP ČR, po vydání kladného rozhodnutí ministra. V případě žádostí podaných před realizací a v jejich průběhu vám budou peníze vyplaceny formou zálohy. Úspěšní žadatelé získají navíc od roku 2024 možnost požádat o výhodný úvěr od stavebních spořitelen a bank.

Přečtěte si podmínky pro získání dotace


Všechny potřebné dokumenty najdete na stránce Dokumenty pro rodinné domy.