Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.

Ověřte si poradce

Zadejte identifikační kód, který najdete na průkazu poradce, nebo příjmení poradce.