UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je přerušen do 25. června 2024.

Dotační program nabízí domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Příjemci dotace mají navíc možnost čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen a bank.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené.

Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Na jaká opatření se dotace vztahuje

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace důkladného, tzv. optimálního zateplení, kterým dosáhnete požadovaných energetických úspor.

V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.

Další volitelná opatření

Jak vysokou dotaci můžete dostat

Něco navíc

Poradenství a výhodný úvěr

Od roku 2024 běží spolupráce s bankami a stavebními spořitelnami na spolufinancování komplexních renovací v rámci programu Oprav dům po babičce.

Proč to děláme

Cílem programu je zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov a úspory energií, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

Přečtěte si podrobné podmínky dotace