Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Zájem o dotace na úsporné bydlení neklesá. V oblasti rodinných a bytových domů si o podporu úsporných opatření požádalo už čtyři a půl tisíce zájemců. Více než čtvrtině z nich již byla dotace schválena.

Žádosti o dotace pro majitele rodinných domů je možné podávat od 26. září 2023. V prvních dvou týdnech bylo podáno více než čtyři tisíce žádostí v standardním programu Nová zelená úsporám, který nabízí finanční prostředky na opatření zvyšující energetickou soběstačnost domácností, a to ve výši až 50 % vynaložených nákladů. Žadatelé mají stejně jako v minulém roce největší zájem o instalaci domácích fotovoltaických elektráren a výměnu starých kotlů za tepelná čerpadla. Ti, kteří v jedné žádosti požádají o podporu více opatření, získají navíc 10 tisíc korun za každou kombinaci. Peníze jim jsou vypláceny po realizaci.

„Mám radost, že během prvních pár týdnů, kdy se opět spustil dotační program Nová zelená úsporám, doplněný nově o podprogram Oprav dům po babičce, požádalo o podporu celkem ve všech podprogramech více než 4 tisíce žadatelů. Jen v programu Oprav dům po babičce, který podporuje důkladné renovace rodinných domů, evidujeme 103 podaných žádostí za téměř 100 milionů korun. To jasně dokládá, že je o tyto dotační tituly zájem a že mají smysl,“ uvádí ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že dotace jsou vyplacené z Evropské unie z emisních povolenek, nikoliv ze státního rozpočtu: „Díky podpořeným opatřením je potenciál každoroční úspory 1,44 miliony tun uhlí, tedy 4,5 % celkové roční spotřeby uhlí v České republice, nebo 592 milionů metru krychlových zemního plynu, tedy 6 % celkové roční spotřeby plynu v ČR. Celkem tak může dojít k ročnímu snížení emisí CO2 o 2,7 milionů tun.“

 „Program Oprav dům po babičce podporuje rozsáhlé rekonstrukce, jejichž projektová i předrealizační příprava vyžaduje více času. Největší nápor žádostí proto očekáváme v jarních měsících společně se startem nové stavební sezóny,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. „V příštím roce získají žadatelé navíc možnost čerpat výhodný úvěr na rekonstrukci, renovace domu se tak stane ještě dostupnější,“ dodává ministr Hladík.

Program podporuje kompletní zateplení rodinných domů, renovaci lze doplnit o fotovoltaiku, výměnu neekologického zdroje tepla, dešťovku, zelenou střechu a další opatření.

„Na rozdíl od standardního programu nabízí Oprav dům po babičce dotaci předem, ta se může vyšplhat i přes milion korun. Další výhodou je bonus 50 tisíc korun na každé dítě. Příjemci dotace mají dva roky na dokončení renovace,“ připomíná Petr Valdman.

V oblasti bytových domů je možné podávat žádosti od 19. září 2023 a tuto možnost využilo již více než dvě stě majitelů bytových domů. Celkem požadují 250 mil. korun, nejčastěji na podporu zateplení budovy, výměny zdrojů tepla a instalace fotovoltaiky.

Souběžně s příjmem žádostí probíhá i jejich posouzení a schvalování.

„Státní fond životního prostředí ČR schválil již více než čtvrtinu podaných žádostí, finanční prostředky začneme vyplácet na přelomu října a listopadu,“ uzavírá Petr Valdman.

Bez přerušení běží od začátku roku 2023 program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy Nová zelená úsporám Light. O dotaci na jednoduché zateplení, výměnu oken a vchodových dveří i solární ohřev vody si řeklo na 43 tisíc domácností. Úspěšným žadatelům byly vyplaceny více než čtyři miliardy korun.