Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Inovovaný seznam poradců pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light umožní snadnější vyhledání poradce z řad Místních akčních skupin či Energetických informačních a konzultačních středisek a nabídne možnost ověření oprávněnosti poradce k poskytování poradenství.

Na webu programu Nová zelená úsporám jsme aktualizovali stránku Poradenství NZÚ Light. Nově mohou zájemci o rychlé a snadné zateplení a solární ohřev vody vyhledávat poradce podle svého bydliště. Po zadání adresy případně na základě aktuální polohy zájemce nabídne systém kontaktní údaje na nejbližší osoby oprávněné k poskytování poradenství k dotovaným opatřením, k vypracování potřebných posudků a dalších formulářů a k pomoci nejen s podáním žádosti, ale i s následným doložením realizace.

Poradenství pro zájemce v programu Nová zelená úsporám Light je zcela zdarma a může být poskytováno pouze na základě proškolení a následné certifikace vydané Státním fondem životního prostředí ČR. Poradci mají k dispozici průkaz prokazující jejich oprávněnost k poskytování této služby, a jsou povinni předložit ho na vyžádání. Platnost a pravost průkazu si mohou zájemci ověřit buď telefonicky na telefonním čísle uvedeném přímo v průkazu nebo na nové stránce Poradenství NZÚ Light v záložce „Chci ověřit poradce“, a to na základě jména poradce nebo identifikačního čísla průkazu.

Program Nová zelená úsporám Light úspěšně běží od ledna 2023. Více než 40 tisíc žadatelů z řad příjemců starobního nebo invalidního důchodu případně příspěvku na bydlení už požádalo o dotační podporu na zateplení, výměnu oken a vchodových dveří a solární ohřev vody a díky tomu snížilo své výdaje na bydlení.