UPOZORNĚNÍ: Příjem žádostí v programu NZÚ Light je opět otevřen.
V souvislosti se změnami podmínek poskytování dotací pro rodinné i bytové domy z programu Nová zelená úsporám došlo k aktualizaci výpočtových nástrojů pro solární fotovoltaický i termický ohřev vody.

Nové výpočtové nástroje zohledňují snížení požadované kapacity objemu akumulačního zásobníku na kW instalovaného výkonu. Vzhledem k tomu, že dochází ke zmírnění podmínek, v žádostech lze akceptovat i použití předchozích verzí výpočtových nástrojů.