Příjem žádostí v programu NZÚ Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen.
Zájem o dotace z Nové zelené úsporám roste a stoupá i počet zájemců a žadatelů, kteří se obracejí na naše specialisty s dotazem či žádostí o radu.

Naši specialisté na krajských pracovištích denně zodpovídají vaše dotazy a jsou připraveni poskytnout radu tam, kde si neporadíte. Nejvíc vás zajímá, zda máte na dotační podporu nárok a jaké podmínky musíte pro získání dotace splnit. Pravidelně vám budeme přinášet výběr odpovědí na otázky, s kterými se na nás obracíte nejčastěji.

Mohu získat dotaci na výměnu starého plynového kotle za jiný zdroj tepla?

V současné době neposkytujeme dotační podporu na výměnu plynových kotlů ani jiných druhů plynového vytápění.

Dostanu dotaci na pořízení plynového kotle?

Podpora na plynové kotle byla ukončena 30. dubna 2022. Dotace bude vyplacena pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, pokud bylo opatření zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

Chtěli bychom v našem rodinném domě pouze vyměnit okna, dosáhneme na dotaci?

To závisí na velikosti plochy oken, poměru k ostatním konstrukcím a několika dalších parametrech. Dá se ale říci, že zpravidla ne. Samotnou výměnou oken totiž nelze ve většině případů dosáhnout požadované energetické úspory a bude tak nutné současně s výměnou realizovat další opatření, alespoň na části dalších konstrukcí, jako je např. zateplení stropů. Bez podrobného posouzení zpracovaného energetickým specialistou však nelze splnění podmínek pro poskytnutí dotace garantovat.

Kolik let zpětně po realizaci mohu žádat o dotaci?

Datum způsobilosti výdajů je stanoven na 1. ledna 2021. Znamená to, že faktury a další dokumenty, kterými dokládáte realizaci opatření, musí být vystaveny po tomto datu. Žádost si přitom můžete podat po celou dobu trvání programu.

Kolik peněz budu muset pokrýt ze svého?

Dotace je vždy vyplácena zpětně po realizaci opatření. S určitou vstupní investicí tedy musíte počítat. Až 50 % nákladů ale můžete dostat zpět v podobě dotační podpory. Díky nově zavedeným bonusům to může být dokonce až 60 %. Důležité je ale zdůraznit, že realizace úsporných opatření na domě se vám pozitivně promítne i do provozních výdajů za energie, tudíž ve finále ušetříte více.

Chci podat žádost o dotaci, ale neumím si poradit se systémem pro zadávání žádostí.

Žádosti o dotace se podávají přes Agendový informační systém Státního fondu životního prostředí ČR. Nemusíte mít obavy, že podání žádosti nezvládnete. Na stránkách Nová zelená úsporám najdete podrobný popis, co všechno budete k podání žádosti potřebovat včetně videonávodu, který vám ukáže, jak pracovat se systémem AIS SFŽP ČR.

Chceme zažádat o dotaci na realizaci více opatření z různých oblastí podpory. Musí nám projekt realizovat jeden specialista, nebo můžeme na každý projekt využít služeb různých realizačních firem?

Není nutné, aby projekt zpracovával jeden specialista či jedna realizační firma. V případě, kde na sebe opatření navazují, např. při kombinaci fotovoltaiky, tepelného čerpadla a dobíjecí stanice pro elektromobil, je ale vhodnější využít služeb jedné realizační firmy i kvůli možným reklamacím.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku v tomto příspěvku?  Mnoho dalších dotazů a odpovědí najdete v sekci Časté dotazy na našem webu.